Aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap

Bent u vennoot van een commanditaire vennootschap (cv)? Een commanditaire vennootschap (cv) is geen rechtspersoon. Iedere beherende vennoot is met zijn persoonlijk vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de cv, dus ook voor belastingschulden.

Stille vennoten

De stille vennoten zijn alleen hoofdelijk aansprakelijk als zij zich bezighouden met de gang van zaken in de onderneming, of als hun naam gebruikt wordt in de cv.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.