Auditfile verlicht administratieve lasten voor ondernemers

Iedere ondernemer krijgt te maken met een controle door de Belastingdienst. Eén van de meest tijdrovende bezigheden daarbij is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst voor de controle nodig heeft.

Daarvoor heeft de Belastingdienst XML Auditfile Financieel ontwikkeld. Daarin staan de meeste gegevens die voor de controle noodzakelijk zijn. De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld in samenwerking met SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants- en Administratiekantoren) en softwareleveranciers.

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Bouwers van de boekhoudsoftware nemen het aanmaken van de Auditfile meestal op als menukeuze in het pakket.

Overweegt u om de Auditfile in uw boekhoudpakket op te nemen? Dan raden wij u aan om de XML Auditfile Financieel in uw programmatuur in te laten bouwen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.