Handhaving

Bijna iedereen heeft met de Belastingdienst te maken. De strategische doelstelling voor al onze (handhavings)activiteiten is het onderhouden en versterken van de compliance. Compliance is het zoveel mogelijk uit zichzelf nakomen van de regelgeving door belastingplichtigen. Het gaat hierbij om gedrag van zowel burgers als ondernemers.

Om dat gedrag te beïnvloeden zetten wij diverse middelen in. Naast informatieverstrekking, voorlichting, boekenonderzoeken en opsporing zijn er ook nieuwere instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • horizontaal toezicht (in de vorm van convenanten of andere afspraken met derden)
  • handhavingscommunicatie
  • aanzetten tot aanpassing van wetgeving en uitvoeringsregels
  • zichtbaar toezicht door fiscale surveillance

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.