Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit verziekt de economie en de samenleving. Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven. Terrorismefinanciering is een verzamelnaam voor verschillende handelingen om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken.

Beroepsgroepen voor de Wwft

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) houdt toezicht op ondernemers uit verschillende branches. Tussen de branches bestaan verschillen in de verplichtingen die ondernemers hebben.

Lees verder over...

Verplichtingen voor de Wwft

De Wwft verplicht u om risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast hebt u nog andere verplichtingen, zoals de bewaarplicht en de verplichting om risico's te beheersen.

Lees verder over...

Bureau Toezicht Wwft

BTWwft is organisatorisch onderdeel van de Belastingdienst. Hebt u vragen over witwassen of terrorismefinanciering, neem dan contact met ons op.

Lees verder over...

Bestuurlijke sancties Wwft

BTWwft is verplicht om opgelegde sancties te publiceren. Ook een bezwaar of beroep tegen een sanctie wordt gepubliceerd.

Lees verder over...

Publicaties Wwft

Voor ondernemers die te maken hebben met de Wwft hebben we verschillende leidraden en risicomatrixen gepubliceerd. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van relevante wetsartikelen.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.