Stichtingen en verenigingen: giften en erfenissen

Als uw stichting of vereniging een gift (schenking) of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenkbelasting en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie uw stichting of vereniging de schenking of erfenis krijgt. Dat kan van een lid zijn, maar ook van iemand die uw stichting of vereniging een warm hart toedraagt.

Wanneer moet u aangifte schenkbelasting doen?

Krijgt uw stichting of vereniging in 2024 een schenking met een waarde van meer dan € 2.658? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen voor uw stichting of vereniging.

Voor het bepalen van de hoogte van een schenking geldt het volgende:

  • Krijgt uw stichting of vereniging in 1 jaar schenkingen van verschillende personen of bedrijven? Dan bepaalt u de waarde per schenking. U hoeft de schenkingen niet bij elkaar op te tellen.
  • Krijgt uw stichting of vereniging schenkingen van mensen die elkaars partner zijn? Dan moet u die schenkingen bij elkaar optellen omdat wij hen als 1 schenker zien. Komt het totaal in 2024 uit boven de € 2.658? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen. Wanneer mensen elkaars partner zijn voor de schenkbelasting, leest u bij 'Wie zijn partners voor de schenkbelasting?'
  • Krijgt uw stichting of vereniging in 1 jaar meer schenkingen van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf? Dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Komen de totale schenkingen van dezelfde schenker in 2024 uit boven de € 2.658? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen.

Moet u aangifte schenkbelasting doen voor uw stichting of vereniging? Kijk dan voor meer informatie op belastingdienst.nl/schenken.

Wanneer moet u aangifte erfbelasting doen?

Krijgt uw stichting of vereniging in 2024 een erfenis met een waarde van meer dan € 2.658? Dan moet u aangifte erfbelasting doen voor uw stichting of vereniging.

Meer informatie over de erfbelasting vindt u op belastingdienst.nl/erfbelasting.

Belastingvoordeel voor SBBI's

Als uw stichting of vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, geldt er een vrijstelling voor de schenkbelasting en de erfbelasting. Uw stichting of vereniging moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat ze de schenking of erfenis krijgt.

Wilt u van deze vrijstelling gebruikmaken, dan moet u gewoon aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen. In de aangifte kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.