Stichtingen en verenigingen: subsidies en giften

Stichtingen en verenigingen krijgen vaak subsidies of giften. Moet u daar btw over betalen of niet?

Subsidies

Over subsidies hoeft u meestal geen btw te betalen. Dat moet alleen als uw stichting of vereniging de subsidie krijgt als vergoeding voor geleverde diensten of goederen. Dus:

  • Uw stichting of vereniging betaalt géén btw over subsidies die ze krijgt om bepaalde voorzieningen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een vast subsidiebedrag van de gemeente om de sportvelden en sportaccommodaties te onderhouden. Of om een concertgebouw te exploiteren.
  • Uw stichting of vereniging betaalt wél btw over subsidies als ze in ruil daarvoor diensten of goederen levert. Bijvoorbeeld als uw stichting of vereniging een evenement organiseert en per bezoeker een bedrag aan subsidie krijgt.

Giften

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van uw stichting of vereniging tegenover. Daarom hoeft u over giften geen btw te betalen.

Krijgt uw stichting of vereniging een bijdrage van een bedrijf en levert u in ruil daarvoor diensten of goederen? Dan is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Uw tegenprestatie voor de sponsoring is een fondsenwervende activiteit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.