Stichtingen en verenigingen: btw-vrijstellingen

Als uw stichting of vereniging ondernemer is voor de btw, betekent dat niet altijd dat u btw-aangifte moet doen. Veel stichtingen en verenigingen verrichten namelijk activiteiten die zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat uw stichting of vereniging geen btw hoeft te betalen over de inkomsten van die activiteiten.

De belangrijkste vrijstellingen voor stichtingen en verenigingen zijn de vrijstellingen voor:

Dit zijn niet alle btw-vrijstellingen. Ga voor een compleet overzicht naar 'Vrijstellingen van btw'.

Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten

Veel stichtingen en verenigingen verrichten naast hun hoofdactiviteit ook fondsenwervende activiteiten. Dit zijn activiteiten waarmee de stichting of vereniging extra inkomsten binnenhaalt.

Voorbeeld

Een voetbalclub heeft als hoofdactiviteit het bieden van de gelegenheid om te sporten. Daarnaast maakt de club reclame voor een ondernemer die voetbalshirts sponsort. En voor het bijwonen van wedstrijden betalen bezoekers entreegeld. De reclame in ruil voor shirts en het vragen van entreegeld zijn fondsenwervende activiteiten.

Over dit soort fondsenwervende activiteiten betaalt uw stichting of vereniging in principe btw. Maar voor de volgende organisaties geldt een btw-vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten:

  • sportorganisaties en sportclubs
  • sociaal-culturele instellingen
  • organisaties voor jeugd- en jongerenwerk
  • instellingen voor wettelijk geregeld onderwijs
  • collectieve belangenbehartigers
  • instellingen die personen verzorgen en verplegen

De vrijstelling geldt alleen als de omzet van uw stichting of vereniging onder bepaalde maximumbedragen blijft.

Meer informatie vindt u bij:

Wat betekent een btw-vrijstelling voor uw stichting of vereniging?

Zijn alle activiteiten van uw stichting of vereniging vrijgesteld van btw? Dat betekent het volgende:

  • U hoeft geen facturen uit te schrijven voor uw stichting of vereniging. Als u dat wel doet, mag u op de factuur geen btw in rekening brengen. U zet op de factuur dat een btw-vrijstelling geldt.
  • U hoeft geen btw-aangifte te doen voor uw stichting of vereniging. Heeft uw stichting of vereniging al een aangifte gekregen, dien die dan wel altijd in.
  • U hebt geen recht op teruggaaf van de btw die uw stichting of vereniging betaalt voor aankopen die ze voor zichzelf doet.
  • Uit de boekhouding blijkt duidelijk dat de goederen en diensten die uw stichting of vereniging levert, zijn vrijgesteld.

Let op!

Zijn de activiteiten van uw stichting of vereniging vrijgesteld? Dan moet u soms toch incidenteel btw-aangifte doen voor uw stichting of vereniging.

Als de activiteiten van uw stichting of vereniging niet onder een vrijstelling vallen

Dan kan uw stichting of vereniging misschien gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als ze daar geen gebruik van maakt, dan moet u voor uw stichting of vereniging facturen met btw uitschrijven, een btw-administratie bijhouden en btw-aangifte doen. In de aangifte kunt u dan ook de btw aftrekken die uw stichting of vereniging heeft betaald voor aankopen die ze voor zichzelf heeft gedaan.

Kijk voor meer informatie over de gevolgen voor de btw op belastingdienst.nl/btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.