Stichtingen en verenigingen: de kleineondernemersregeling

Vallen de activiteiten van uw stichting of vereniging niet onder een btw-vrijstelling? Dan kan uw stichting of vereniging misschien gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). U kunt kiezen voor de KOR als uw stichting of vereniging in Nederland is gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar heeft. Meedoen aan de KOR betekent onder andere het volgende:

  • U hoeft geen facturen uit te schrijven. Als u dat wel doet, mag u op de factuur geen btw in rekening brengen. U zet op de factuur dat een btw-vrijstelling geldt.
  • U hoeft geen btw-aangifte te doen voor uw stichting of vereniging.
  • U hebt geen recht op teruggaaf van de btw die uw stichting of vereniging betaalt voor aankopen die ze voor zichzelf doet.

U kunt uw stichting of vereniging aanmelden voor de KOR met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Tot de ingangsdatum van de KOR moet u nog wel btw in rekening brengen, een btw-administratie bijhouden en btw-aangifte doen.

Om uw stichting of vereniging aan te melden voor de KOR hebt u een omzetbelastingnummer nodig. Heeft uw stichting of vereniging geen omzetbelastingnummer, neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Meer informatie over de KOR leest u op belastingdienst.nl/kor.

Als uw stichting of vereniging geen gebruik maakt van de KOR

Dan moet u voor uw stichting of vereniging facturen met btw uitschrijven, een btw-administratie bijhouden en btw-aangifte doen. In de aangifte kunt u dan ook de btw aftrekken die uw stichting of vereniging heeft betaald voor aankopen die ze voor zichzelf heeft gedaan.

Kijk voor meer informatie over de gevolgen voor de btw op belastingdienst.nl/btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.