Wisselen tussen globalisatiemethode en regeling per individueel goed

Moet u de globalisatiemethode gebruiken, maar past u de regeling liever per individueel goed toe? Dan kunt u uw belastingkantoor per brief laten weten dat u afziet van de globalisatiemethode. U kunt na ten minste 5 jaar weer terugkeren naar de globalisatiemethode. Ook dan is het voldoende dat u uw belastingkantoor per brief laat weten dat u de globalisatiemethode weer gaat toepassen.

Handelt u in goederen die niet voor de globalisatiemethode in aanmerking komen? En u wilt die methode wel toepassen? Stuur een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor. Vermeld in de brief waarom het voor u bezwaarlijk is om de individuele methode te gebruiken. U krijgt een beslissing op uw verzoek binnen 8 weken.

De nieuwe methode gaat altijd in met ingang van 1 januari van het volgende jaar. U kiest voor de methode voor een periode van ten minste 5 jaar.

Bedrijfsoverdracht

Neemt u een bedrijf over of brengt u uw onderneming in een bv in? Ook dan kunt u er in veel gevallen voor kiezen om van methode te wisselen. Meer hierover leest u bij Bedrijfsoverdracht of fiscale eenheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.