Bedrijfsoverdracht of fiscale eenheid

Als nieuwe eigenaar bent u niet gebonden aan de btw-berekeningsmethode van uw voorganger. U kunt van methode wisselen. De nieuwe methode geldt dan vanaf de overnamedatum. Ook als u uw eenmanszaak inbrengt in een BV, is er sprake van bedrijfsoverdracht. Lees meer hierover bij Aangifte doen bij handel in margegoederen.

U hebt al een onderneming

Bent u de nieuwe eigenaar en hebt u al een onderneming waarin u 1 van beide methodes toepast? Dan bent u verplicht dezelfde methode in de overgenomen onderneming toe te passen.

Bedrijfsoverdracht en globalisatieregeling

Als koper en verkoper beiden de globalisatieregeling toepassen, moeten zij bij bedrijfsoverdracht als volgt handelen:

  • De verkoper past de regeling toe over de periode tot de overdracht. De koper doet dit vanaf de overdracht.
  • De goederen die worden overgedragen zijn geen margeverkopen bij de verkoper en geen marge-inkopen bij de koper.

Negatieve marge bij bedrijfsoverdracht

Als op het moment van overdracht bij de verkoper een verrekenbare marge bestaat, dan gaat die marge over op de koper.

Fiscale eenheid en globalisatieregeling

Bij vorming van en toetreding tot een fiscale eenheid gaan voor de toepassing van de globalisatieregeling de marge-inkopen en margeverkopen van het betreffende jaar over van de deelnemers op de fiscale eenheid. Alleen de fiscale eenheid kan de jaarglobalisatie over dat jaar toepassen.

Negatieve marge bij fiscale eenheid

Ook bij vorming, wijziging of beƫindiging van een fiscale eenheid wordt een nog verrekenbare negatieve marge overgedragen aan de fiscale eenheid of de ex-deelnemers van de fiscale eenheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.