Aangifte doen bij handel in margegoederen

De btw over uw winstmarge van margegoederen vult u in de aangifte omzetbelasting in bij de rechterkolom van rubriek 1 'Prestaties binnenland'. De winstmarge vult u in de linkerkolom in, exclusief btw. Hebt u zowel margeomzet als normale omzet? Tel de btw dan bij elkaar op. Tel ook de winstmarge van de margegoederen en de normale omzet bij elkaar op. Is uw winstmarge van de margegoederen negatief? Dan mag u deze niet aftrekken van de winstmarge over de normale omzet. Een negatieve winstmarge kunt u wel verrekenen met een latere positieve winstmarge als u de globalisatiemethode toepast. Hoe u dat doet, leest u bij Negatieve winstmarge verrekenen.

2 berekeningsmethodes

De btw die u moet aangeven, kunt u op 2 manieren berekenen: met de individuele methode en de globalisatiemethode. De globalisatiemethode is verplicht bij een aantal soorten goederen. Welke dat zijn, leest u bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Let op!

Als u handelt in goederen die belast zijn met het algemene tarief (21%) en in goederen die belast zijn met het verlaagde tarief (9%), berekent u de winstmarge per goederensoort.

Btw berekenen: margeregeling met individuele methode

Als u de individuele methode gebruikt, berekent u het totaal aan positieve winstmarges in het tijdvak. Negatieve winstmarges telt u niet mee.

Voorbeeld

  • Winstmarge inclusief btw: € 10.000
  • Btw: (€ 10.000 x 21/121 =) € 1.736
  • Winstmarge exclusief btw: (€ 10.000 - € 1.736 =) € 8.264

In uw aangifte omzetbelasting vult u bij de rechterkolom van rubriek 1 'Prestaties binnenland' € 1.736 in. In de linkerkolom van deze rubriek vult u € 8.264 in.

Btw berekenen: margeregeling met globalisatiemethode

Gebruikt u de globalisatiemethode? Dan berekent u de btw over de winstmarge in het aangiftetijdvak. Die winstmarge bepaalt u door uw marge-inkopen in een tijdvak af te trekken van uw margeverkopen in datzelfde tijdvak. Vermenigvuldig een positieve winstmarge met 21/121 of 9/109.

Voorbeeld

U hebt voor € 25.000 aan margegoederen gekocht en voor € 40.000 aan margegoederen verkocht.

  • Verkopen: € 40.000
  • Inkopen: € 25.000
  • Winstmarge inclusief btw: (€ 40.000 - € 25.000 =) € 15.000
  • Btw: (€ 15.000 x 21/121 =) € 2.603
  • Winstmarge exclusief btw: (€ 15.000 - € 2.603 =) € 12.397

In uw aangifte omzetbelasting vult u bij de rechterkolom van rubriek 1 'Prestaties binnenland' € 2.603 in. In de linkerkolom van deze rubriek vult u € 12.397 in.

U kunt een negatieve winstmarge uit een aangiftetijdvak verrekenen met een positieve in een later tijdvak in hetzelfde jaar. U hoeft alleen btw aan te geven over een positieve marge.

Administratie bijhouden

Wilt u meer weten over het administreren van margegoederen? En of u de individuele methode of de globalisatiemethode mag toepassen? Lees hierover bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Autodemontagebedrijven

Over btw voor autodemontagebedrijven leest u bij Btw berekenen bij autodemontagebedrijven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.