Aangifte doen bij handel in margegoederen

De btw over uw omzet van margegoederen vult u in de aangifte omzetbelasting in bij rubriek 1 'Prestaties binnenland'. Als u zowel margeomzet (met een positieve winstmarge) als normale omzet hebt, telt u de btw bij elkaar op. Is uw winstmarge van de margegoederen negatief? Dan mag u deze niet aftrekken van de winstmarge over de normale omzet. Een negatieve winstmarge kunt u wel verrekenen met een latere positieve winstmarge als u de globalisatiemethode toepast. Hoe u dat doet, leest u bij Negatieve winstmarge verrekenen.

2 berekeningsmethodes

De btw die u moet aangeven, kunt u op 2 manieren berekenen: met de individuele methode en de globalisatiemethode. De globalisatiemethode is verplicht bij een aantal soorten goederen. Welke dat zijn, leest u bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Btw berekenen: margeregeling met individuele methode

Als u de individuele methode gebruikt, berekent u het totaal aan positieve winstmarges in het tijdvak. Negatieve winstmarges telt u niet mee.

Voorbeeld

 

 

 

Winstmarge inclusief btw

€ 10.000

 

Btw (€ 10.000 x 21/121)

€ 1.736

-

Winstmarge exclusief btw

€ 8.264

 

In uw aangifte omzetbelasting vult u bij rubriek 1 
'Prestaties binnenland' € 1.736 in.

 

Btw berekenen: margeregeling met globalisatiemethode

Gebruikt u de globalisatiemethode? Dan berekent u de btw over de winstmarge in het aangiftetijdvak. Die winstmarge bepaalt u door uw marge-inkopen in een tijdvak af te trekken van uw margeverkopen in datzelfde tijdvak. Vermenigvuldig een positieve winstmarge met 21/121 of 9/109.

Voorbeeld

U hebt voor € 25.000 aan margegoederen gekocht en voor € 40.000 aan margegoederen verkocht.

 

 

 

Verkopen

€ 40.000

 

Inkopen

€ 25.000

-

Winstmarge inclusief btw

€ 15.000

 

Btw (€ 15.000 x 21/121) =

€ 2.603

-

Winstmarge exclusief btw

€ 12.397

 

In uw aangifte omzetbelasting vult u bij rubriek 1 
'Prestaties binnenland' € 2.603 in.

 

U kunt een negatieve winstmarge uit een aangiftetijdvak verrekenen met een positieve in een later tijdvak in hetzelfde jaar. U hoeft alleen btw aan te geven over een positieve marge.

Administratie bijhouden

Wilt u meer weten over het administreren van margegoederen? En of u de individuele methode of de globalisatiemethode mag toepassen? Lees hierover bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Autodemontagebedrijven

Over btw voor autodemontagebedrijven leest u bij Btw berekenen bij autodemontagebedrijven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.