Btw berekenen bij autodemontagebedrijven

Hebt u een autodemontagebedrijf? Dan is het praktisch onmogelijk om na te gaan of de onderdelen die u verkoopt afkomstig zijn van margeauto’s, of niet. Voor de btw-aangifte mogen autodemontagebedrijven daarom hun omzet opsplitsen in een deel margeomzet en een deel normale btw-omzet. Dit heet de autodemontageregeling. De berekening gaat als volgt.

Stap 1 - Margeomzet forfaitair berekenen

Stel dat u in een aangiftetijdvak voor € 80.000 aan goederen inkoopt. Hiervan valt € 60.000 (75%) onder de margeregeling. U verkoopt in hetzelfde tijdvak goederen voor in totaal € 200.000. Omdat 75% van uw inkoop onder de margeregeling valt, gaan wij er vanuit dat ook 75% van de verkopen hieronder valt. U hebt dan € 150.000 margeomzet gedraaid (75% van € 200.000) en € 50.000 normale btw-omzet. U gaat in uw aangifte van deze verdeling uit.

Uitzondering

Hebt u in het betreffende aangiftetijdvak voor méér dan € 50.000 met btw gefactureerd? Dan wordt uw margeomzet als volgt berekend. U hebt bijvoorbeeld voor € 70.000 met btw gefactureerd. Dan is uw margeomzet € 200.000 (uw totale omzet) minus € 70.000 = € 130.000.

Stap 2 - Winstmarge bepalen

Als u de omzet hebt gesplitst bepaalt u vervolgens de winstmarge. Dit doet u door de totale inkopen (inclusief btw) af te trekken van de totale omzet (inclusief btw). Dit getal deelt u door de totale omzet: 
€ 200.000 (omzet) minus € 80.000 (inkoop) gedeeld door € 200.000 = 0,6. Uw winstmarge is 60%.

Stap 3 - Berekening te betalen btw

Op basis van de hiervoor genoemde bedragen doet u 2 btw-aangiftes. In het 1e geval is uw margeomzet € 150.000 en in het 2e geval € 130.000.

Voorbeeld 1: margeomzet is € 150.000, normale omzet is € 50.000

 • margeomzet x winstmarge: € 150.000 x 60% = € 90.000
 • btw (21%) margeomzet: € 90.000 x 21/121 = € 15.619
 • btw (21%) normale omzet: € 50.000 x 21/121 = € 8.677
 • totaal te betalen btw (btw margeomzet + btw normale omzet): € 15.619 + € 8.677 = € 24.296

Voorbeeld 2: margeomzet is € 130.000, normale omzet is € 70.000

 • margeomzet x winstmarge: € 130.000 x 60% = € 78.000
 • btw (21%) margeomzet: € 78.000 x 21/121 = € 13.537
 • btw (21%) normale omzet: € 70.000 x 21/121 = € 12.148
 • totaal te betalen btw (btw margeomzet + btw normale omzet): € 13.537 + € 12.148 = € 25.685

Stap 4 - Herberekening

U rekent het btw-bedrag bij elk aangiftetijdvak op bovenstaande manier uit. Bij de aangifte over het 1e tijdvak van een kalenderjaar rekent u opnieuw uit wat u moet betalen over het voorafgaande jaar. Dit doet u aan de hand van de jaarcijfers. De verschillen (positief of negatief) geeft u aan in rubriek 1a van de aangifte.

De berekening moet blijken uit uw administratie.

Kwar-
taal
Marge-
inkoop
Btw-
inkoop
Totale
omzet
Winst-
marge
Forfai-
taire
btw-
omzet
Gefactu-
reerde
btw-
omzet
Forfai-
taire
marge-
omzet

1

€ 60.000

€ 20.000

€ 200.000

60%

€ 50.000

€ 70.000

€ 130.000

2

€ 60.000

€ 30.000

€ 150.000

40%

€ 50.000

€ 35.000

€ 100.000

3

€ 90.000

€ 60.000

€ 300.000

50%

€ 120.000

€ 90.000

€ 180.000

4

€ 65.000

€ 35.000

€ 200.000

50%

€ 70.000

€ 80.000

€ 120.000

Jaar

€ 275.000

€ 145.000

€ 850.000

50,5%

€ 290.000

€ 275.000

€ 530.000

Btw berekening per kwartaal

Uitleg berekening 1e kwartaal

In het 1e kwartaal is de gefactureerde btw omzet hoger dan de forfaitair berekende btw omzet. U gaat uit van de gefactureerde btw omzet.

Berekening 1e kwartaal

 • forfaitaire margeomzet x winstmarge: € 130.000 x 60% = € 78.000
 • btw margeomzet: € 78.000 x 21/121 = € 13.537
 • btw gefactureerde omzet: € 70.000 x 21/121 = € 12.148
 • totaal te betalen btw 1e kwartaal: € 13.537 + € 12.148 = € 25.685

Uitleg berekening 2e kwartaal

In het 2e kwartaal is de gefactureerde btw omzet lager dan de forfaitair berekende btw omzet. U gaat uit van de forfaitair berekende btw omzet.

Berekening 2e kwartaal

 • forfaitaire margeomzet x winstmarge: € 100.000 x 40% = € 40.000
 • btw margeomzet: € 40.000 x 21/121 = € 6.942
 • btw forfaitaire omzet: € 50.000 x 21/121 = € 8.677
 • totaal te betalen btw 2e kwartaal: € 6.942 x € 8.677 = € 15.619

Uitleg berekening 3e kwartaal

In het 3e kwartaal is de gefactureerde btw omzet lager dan de forfaitair berekende btw omzet. U gaat uit van de forfaitair berekende btw omzet.

Berekening 3e kwartaal

 • forfaitaire margeomzet x winstmarge: € 180.000 x 50% = € 90.000
 • btw margeomzet: € 90.000 x 21/121 = € 15.619
 • btw forfaitaire omzet: € 120.000 x 21/121 = € 20.826
 • totaal te betalen btw 3e kwartaal: € 15.619 + € 20.826 = € 36.445

Uitleg berekening 4e kwartaal

In het 4e kwartaal is de gefactureerde btw omzet hoger dan de forfaitair berekende btw omzet. U gaat uit van de gefactureerde btw omzet.

Berekening 4e kwartaal

 • forfaitaire margeomzet x winstmarge: € 120.000 x 50% = € 60.000
 • btw margeomzet: € 60.000 x 21/121 = € 10.413
 • btw gefactureerde omzet: € 80.000 x 21/121 = € 13.884
 • totaal te betalen btw 4e kwartaal: € 10.413 + € 13.884 = € 24.297

Berekening totaal betaalde btw kwartaal 1 t/m 4

 • totaal betaalde btw kwartaal 1 t/m 4: € 25.685 + € 15.619 + € 36.445 + € 24.297 = € 102.046

Berekening btw jaaromzet

Op jaarbasis is de gefactureerde btw omzet lager dan de forfaitair berekende btw omzet. U gaat uit van de forfaitair berekende btw omzet.

 • forfaitaire margeomzet x winstmarge: € 560.000 x 50,5% = € 282.800
 • btw margeomzet: € 282.800 x 21/121 = € 49.080
 • btw forfaitaire omzet: € 290.000 x 21/121 = € 50.330
 • totaal te betalen btw jaaromzet: € 49.080 + € 50.330 = € 99.410

U hebt recht op een teruggaaf

U hebt in totaal vooraf meer btw afgedragen gedurende de kwartalen, dan dat u volgens de herberekening achteraf moet betalen.

 • teruggaaf: (btw kwartaal 1 t/m 4 - btw jaaromzet): € 102.046 - € 99.410 = € 2.636.

Samenloop autodemontageregeling en margeregeling

Het kan voorkomen dat u bij het opknappen van een margeauto onderdelen gebruikt die u als inkoop onder de autodemontageregeling hebt verwerkt. Die inkoop mag bij de verkoop van de auto niet (ook) als marge-inkoop worden meegenomen.

Voorbeeld

U hebt een margeauto verkocht voor € 8.000. De inkoop van de auto is € 6.000. De reparatie is gesplitst in € 400 aan onderdelen onder de autodemontageregeling, € 300 aan speciaal ingekochte margeonderdelen en € 200 aan ingekochte btw-onderdelen.

De margeverkoop is € 8.000. De marge-inkoop is € 6.000 voor de auto plus € 300 voor de onderdelen. De winstmarge voor de margeregeling is daarom € 1.700 en de verschuldigde btw 21/121 is € 295.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.