Btw berekenen bij autodemontagebedrijven

Hebt u een autodemontagebedrijf? Dan is het praktisch onmogelijk om na te gaan of de onderdelen die u verkoopt afkomstig zijn van margeauto’s, of niet. Voor de btw-aangifte mogen autodemontagebedrijven daarom hun omzet opsplitsen in een deel margeomzet en een deel normale btw-omzet. Dit heet de autodemontageregeling. De berekening gaat als volgt.

Stap 1 - Margeomzet forfaitair berekenen

Stel dat u in een aangiftetijdvak voor € 80.000 aan goederen inkoopt. Hiervan valt € 60.000 (75%) onder de margeregeling. U verkoopt in hetzelfde tijdvak goederen voor in totaal € 200.000. Omdat 75% van uw inkoop onder de margeregeling valt, gaan wij er vanuit dat ook 75% van de verkopen hieronder valt. U hebt dan € 150.000 margeomzet gedraaid (75% van € 200.000) en € 50.000 normale btw-omzet. U gaat in uw aangifte van deze verdeling uit.

Uitzondering

Hebt u in het betreffende aangiftetijdvak voor méér dan € 50.000 met btw gefactureerd? Dan wordt uw margeomzet als volgt berekend. U hebt bijvoorbeeld voor € 70.000 met btw gefactureerd. Dan is uw margeomzet € 200.000 (uw totale omzet) minus € 70.000 = € 130.000.

Stap 2 - Winstmarge bepalen

Als u de omzet hebt gesplitst bepaalt u vervolgens de winstmarge. Dit doet u door de totale inkopen (inclusief btw) af te trekken van de totale omzet (inclusief btw). Dit getal deelt u door de totale omzet: 
€ 200.000 (omzet) minus € 80.000 (inkoop) gedeeld door € 200.000 = 0,6. Uw winstmarge is 60%.

Stap 3 - Berekening te betalen btw

Op basis van de hiervoor genoemde bedragen doet u 2 btw-aangiftes. In het 1e geval is uw margeomzet € 150.000 en in het 2e geval € 130.000.

Voorbeeld 1

Margeomzet

€ 150.000 x 60% =
€ 90.000 x 21/121

=

€ 15.619

 

 

 

 

Normale omzet

  € 50.000 x 21/121 =

=

€ 8.677

Totaal te betalen

 

=

€ 24.296

Voorbeeld 2

Margeomzet

€ 130.000 x 60% =

€ 78.000 x 21/121

=

€ 13.537

 

 

 

 

Normale omzet

   € 70.000 x 21/121

=

€ 12.148

Totaal te betalen

 

=

€ 25.685

Stap 4 - Herberekening

U rekent het btw-bedrag bij elk aangiftetijdvak op bovenstaande manier uit. Bij de aangifte over het 1e tijdvak van een kalenderjaar rekent u opnieuw uit wat u moet betalen over het voorafgaande jaar. Dit doet u aan de hand van de jaarcijfers. De verschillen (positief of negatief) geeft u aan in rubriek 1a van de aangifte.

De berekening moet blijken uit uw administratie.

Kwar-
taal
Marge-
inkoop
Btw-
inkoop
Totale
omzet
Winst-
marge
Forfai-
taire
btw-
omzet
Gefactu-
reerde
btw-
omzet
Forfai-
taire
marge-
omzet

1

€ 60.000

€ 20.000

€ 200.000

60%

€ 50.000

€ 70.000

€ 130.000

2

€ 60.000

€ 30.000

€ 150.000

40%

€ 50.000

€ 35.000

€ 100.000

3

€ 90.000

€ 60.000

€ 300.000

50%

€ 120.000

€ 90.000

€ 180.000

4

€ 65.000

€ 35.000

€ 200.000

50%

€ 70.000

€ 80.000

€ 120.000

Jaar

€ 275.000

€ 145.000

€ 850.000

50,5%

€ 290.000

€ 275.000

€ 530.000

Toelichting

Berekening

Te betalen

In het 1e kwartaal is de 
gefactureerde btw-omzet hoger 
dan de forfaitair berekende 
btw-omzet. U gaat uit van de 
gefactureerde btw-omzet.
Btw-omzet € 70.000 x 21/121 =  € 12.148
Winstmarge marge-omzet € 130.000 x 60% =
€ 78.000 x 21/121 =   € 13.537
Te betalen btw  € 25.685

€ 25.685

In het 2e kwartaal is de 
gefactureerde btw-omzet lager 
dan de forfaitair berekende 
btw-omzet. U gaat uit van de 
forfaitair berekende btw-omzet.
Btw-omzet € 50.000 x 21/121 =   € 8.677
Winstmarge marge-omzet € 100.000 x 40% =  
€ 40.000 x 21/121 =  € 6.942
Te betalen btw  € 15.619

€ 15.619

In het 3e kwartaal is de 
gefactureerde btw-omzet lager 
dan de forfaitair berekende 
btw-omzet. U gaat uit van de 
forfaitair berekende btw-omzet.
Btw-omzet € 120.000 x 21/121 = € 20.826
Winstmarge marge-omzet € 180.000 x 50% =   
€ 90.000 x 21/121 = € 15.619
Te betalen btw € 36.445

€ 36.445

In het 4e kwartaal is de 
gefactureerde btw-omzet hoger 
dan de forfaitair berekende 
btw-omzet. U gaat uit van de 
gefactureerde btw-omzet.
Btw-omzet €  80.000 x 21/121 =   € 13.884
Winstmarge marge-omzet € 120.000 x 50% =
€ 60.000 x 21/121 = € 10.413
Te betalen btw € 24.297

€ 24.297

 

Totaal betaalde btw kwartaal 1 t/m 4

€ 102.046

Op jaarbasis is de 
gefactureerde btw-omzet lager 
dan de forfaitair berekende 
btw-omzet. U gaat uit van de 
forfaitair berekende btw-omzet.
Btw-omzet €  290.000 x 21/121 = € 50.330
Winstmarge marge-omzet 560.000 x 50,5% =
€ 282.800 x 21/121 = € 49.080
Te betalen btw € 99.410

€ 99.410

U hebt recht op een teruggaaf

 

€ 2.636

Samenloop autodemontageregeling en margeregeling

Het kan voorkomen dat u bij het opknappen van een margeauto onderdelen gebruikt die u als inkoop onder de autodemontageregeling hebt verwerkt. Die inkoop mag bij de verkoop van de auto niet (ook) als marge-inkoop worden meegenomen.

Voorbeeld

U hebt een margeauto verkocht voor € 8.000. De inkoop van de auto is € 6.000. De reparatie is gesplitst in € 400 aan onderdelen onder de autodemontageregeling, € 300 aan speciaal ingekochte margeonderdelen en € 200 aan ingekochte btw-onderdelen.

De margeverkoop is € 8.000. De marge-inkoop is € 6.000 voor de auto plus € 300 voor de onderdelen. De winstmarge voor de margeregeling is daarom € 1.700 en de verschuldigde btw 21/121 is € 295.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.