Btw berekenen bij margegoederen

Als u handelt in margegoederen, kunt u de btw berekenen over de winstmarge in plaats van over de verkoopprijs.

De margeregeling gebruikt u zowel bij inkoop van partijen als bij inkoop van goederen per stuk. In beide gevallen berekent u de btw over het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs. Koopt u een partij goederen (bijvoorbeeld een inboedel) voor 1 prijs en verkoopt u die goederen daarna per stuk? U splitst dan de inkoopprijs in de verhouding van de vermoedelijke verkoopprijzen van de afzonderlijke goederen.

Voorbeeld: btw berekenen over de winstmarge

U koopt als handelaar voor € 200 een gebruikte fiets van een particulier. U wilt bij de verkoop € 100 winst maken. Zo berekent u de verkoopprijs:

  • inkoopprijs: € 200
  • winstmarge exclusief btw: € 100
  • btw (21%) over uw winstmarge: 21/100 x € 100 = € 21
  • verkoopprijs van de fiets wordt dan (inkoop + winst + btw): € 200 + € 100 + € 21 = € 321

U kunt de verschuldigde btw ook zo berekenen:

  • Trek de inkoopprijs af van de verkoopprijs.
  • Vermenigvuldig het verschil met 21/121.
  • In dit voorbeeld is de verschuldigde btw dan: (€ 321 - € 200) x 21/121 = € 21.

In deze eenvoudige situatie ziet u duidelijk hoe u de prijs opbouwt en de btw berekent. In de praktijk komt het vaak voor dat de prijs op een andere manier tot stand komt. Bijvoorbeeld bij:

Mag uw klant btw aftrekken? Dan mag u er ook voor kiezen om de normale btw-regels toe te passen.

Uitzonderingen

Bij verkoop van kunst, antiek, verzamelvoorwerpen en auto-onderdelen berekent u btw op een andere manier. Meer daarover leest u bij Specifieke margegoederen.

Uw btw-aangifte

Aan het eind van een aangiftetijdvak moet u aangifte doen. Hoe u dat doet met margegoederen, leest u bij Aangifte doen bij handel in margegoederen.

Factureren en administratie bijhouden

Op uw facturen mag u geen btw vermelden. U moet wel een administratie bijhouden. Hoe u dat doet, leest u bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Toepassing kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Ga dan uit van het bedrag waarvoor u de goederen hebt verkocht, niet van de winstmarge.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.