Wanneer geldt de reisbureauregeling niet?

Als u alleen bemiddelt bij de verkoop van reizen geldt de reisbureauregeling niet. De regeling is ook niet van toepassing voor (delen van) reizen die geen reisdienst zijn.

Bemiddeling bij reizen

De reisbureauregeling geldt niet voor een reisagentschap. Een reisagentschap krijgt een bemiddelingsvergoeding. Een reisagentschap handelt niet op eigen naam, maar in naam en voor rekening van een reisbureau, een reisorganisator of een touroperator. Voor veel ondernemers die bekend staan als reisbureau geldt de reisbureauregeling dus niet, omdat zij alleen bemiddelen bij de verkoop van een reis of losse reiselementen.

Hebt u een reisagentschap en handelt u niet op eigen naam, maar krijgt u een bemiddelingsvergoeding bij de verkoop van een reis of losse reiselementen? Dan gelden voor u de normale btw-regels. U hanteert voor uw bemiddelingsdienst hetzelfde btw-tarief als het reisbureau waar de reiziger de reis koopt. Wat onder een reisdienst valt en waar die dienst precies wordt geleverd, is voor u als bemiddelaar niet altijd eenvoudig te bepalen. Zie het voorbeeld bij reizen buiten de EU.

Voor bemiddeling bij reisdiensten van reisagentschappen die in Nederland zijn gevestigd, geldt de volgende regeling: het reisbureau informeert u welk deel van de reisdienst bij het reisbureau wordt belast met 0% btw en welk deel met 21% btw. In die verhouding past u de verschillende tarieven toe op uw bemiddelingsvergoeding.

Bemiddelt u bij reisdiensten van reisbureaus die buiten Nederland zijn gevestigd? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland aan welke btw-regels u zich moet houden.

Het bovenstaande geldt ook als meerdere reisagentschappen bemiddelen bij de totstandkoming van dezelfde reisovereenkomst tussen een reisbureau en de reiziger.

Let op!

Bemiddelingskosten worden onder verschillende benamingen in rekening gebracht, zoals boekingskosten, administratiekosten, reserveringskosten of handling fee. Al deze bedragen gelden als vergoeding voor bemiddelingsdiensten.

Ingekochte reizen die geen reisdienst zijn

Koopt u (delen van) reizen in en voegt u daar zelf iets aan toe? Dan kan sprake zijn van een zogenoemde 'eigen prestatie'. Daarvoor gelden de normale btw-regels. Voorbeelden hiervan vindt u bij Eigen prestatie door een reisbureau.

Reizen buiten de EU

Verkoopt u reisdiensten (gedeeltelijk) buiten de EU? Dan gelden er andere regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.