Wanneer geldt de reisbureauregeling?

De reisbureauregeling geldt alleen als u reisdiensten verkoopt.

Wat is een reisdienst?

Een reisdienst bestaat uit 1 of meer elementen van een reis, die u bij andere ondernemers hebt ingekocht en die u op eigen naam verkoopt aan de reiziger. De ingekochte goederen en diensten moeten rechtstreeks ten goede komen aan die reiziger.

De reisdienst levert u in het land waar u bent gevestigd, of waar u een vaste inrichting hebt.

Het begrip 'reisdienst' is een ruim begrip. Van een reisdienst is al sprake wanneer u 1 enkele dienst van een andere ondernemer inkoopt en op eigen naam doorverkoopt aan een reiziger. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een vakantie-accommodatie bij een andere ondernemer inkoopt en op eigen naam doorverkoopt. Ook wanneer u als reisorganisatie alleen een vervoersdienst doorverkoopt, is er al sprake van een reisdienst.

Maar: niet elke verkoop van een ingekochte reis is een reisdienst. Wanneer u aan (delen van) de reis zelf goederen of diensten toevoegt, kan het om een zogenaamde 'eigen prestatie' gaan. Meer informatie hierover vindt u bij Eigen prestaties door een reisbureau.

21%-tarief over de winstmarge op de reisdienst

Een reisdienst is in Nederland belast met 21% btw. Dit tarief berekent u over uw winstmarge op de reisdienst. De btw die u betaalt over de ingekochte elementen van de reisdienst kunt u daarom niet aftrekken of terugvragen in een ander land binnen de Europese Unie (EU). De btw over andere kosten (zoals huisvesting en kantoorbenodigdheden) is wel aftrekbaar, voor zover de btw betrekking heeft op belaste omzet. Bekijk de regels en voorwaarden als u btw wilt aftrekken.

Toepassing kleineondernemersregeling (KOR)

Wilt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR)? Ga dan voor het bepalen van uw omzet uit van het bedrag waarvoor u de goederen en diensten hebt verkocht, niet van de winstmarge.

Wat is een reiziger?

Het begrip 'reiziger' heeft een ruimere betekenis dan de eindconsument. Het begrip kan elk soort klant omvatten, bijvoorbeeld een ander reisbureau.

Voorbeeld 1 - reisdienst

U bent een in Nederland gevestigde touroperator en biedt op eigen naam een weekendarrangement naar Parijs aan. Het arrangement bestaat uit twee hotelovernachtingen met ontbijt, twee dagen toegang tot een attractiepark, het vervoer van en naar het hotel en een bedrag als bijdrage aan het zogenoemde Calamiteitenfonds. De overnachtingen met ontbijt koopt u in bij een hotel in Parijs. Voor de toegang tot het attractiepark krijgt u een rekening van het attractiepark. Voor het vervoer schakelt u een touringcarbedrijf in.

In dit voorbeeld komen alle elementen van het arrangement de reiziger direct ten goede. Deze elementen vormen samen de reisdienst, die u verkoopt aan de reiziger. Op deze dienst is de reisbureauregeling van toepassing.

Voorbeeld 2 - gedeeltelijke reisdienst

U bent een touringcarbedrijf en biedt op eigen naam hetzelfde arrangement aan als uit voorbeeld 1. U verzorgt als touringcarbedrijf het vervoer naar en van het hotel in Parijs uiteraard zelf. De door u ingekochte overnachtingen, het ontbijt, de toegang tot het attractiepark en de bijdrage aan het Calamiteitenfonds vormen samen de reisdienst. Op deze dienst is de reisbureauregeling van toepassing.

Het vervoer hebt u zelf verzorgd. De goederen en diensten die daarvoor zijn ingekocht (brandstof, onderhoud bus en dergelijke), komen niet rechtstreeks ten goede aan de reiziger. Daarom geldt in dit geval voor het vervoer de reisbureauregeling niet. Op de vervoersdienst zijn de normale btw-regels van toepassing.

Meer informatie over de btw-regels voor reizen die u gedeeltelijk hebt ingekocht en gedeeltelijk zelf hebt verzorgd, vindt u bij Splitsing bij gedeeltelijk ingekochte reizen.

Voorbeeld 3 - enkele reisdienst

U bent een reisorganisator en biedt op eigen naam losse appartementen aan de Spaanse kust aan reizigers aan. De appartementen hebt u ingekocht bij een Spaanse ondernemer.

Deze enkele verkoop van de accommodatie vormt een reisdienst. Hierop is de reisbureauregeling van toepassing. De winstmarge op deze dienst is in Nederland belast met 21% btw.

Meer voorbeelden

Meer voorbeelden over de toepassing van de reisbureauregeling vindt u in onderdeel 9 van het Besluit reisbureauregeling.

Reizen buiten de EU

Verkoopt u reisdiensten (gedeeltelijk) buiten de EU? Dan gelden de regels bij reizen buiten de EU.

Annuleringsvergoeding

Krijgt u een vergoeding voor het annuleren van een reis die nog niet heeft plaatsgevonden? Deze vergoeding kan een bedrag zijn dat u krijgt als voorschot of als reservering van een geboekte reis. Dit wordt bij de ontbinding van de overeenkomst gezien als het bedrag van de annuleringskosten. Ook kan het zijn dat uw klant verplicht is na het ontbinden van de overeenkomst een bepaald bedrag aan annuleringskosten aan u te betalen.
In deze gevallen hoeft u over deze annuleringsvergoeding geen btw te berekenen. De annuleringsvergoeding is namelijk geen rechtstreekse vergoeding voor uw werkzaamheden.

Vindt een latere annulering plaats of is sprake van een no-show? Dan vormt de annuleringsvergoeding wél de vergoeding voor een belastbare prestatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.