Kasstelsel: btw berekenen op basis van uw kas- en bankadministratie

Levert u voornamelijk goederen of diensten aan particulieren? Dan berekent u de btw in uw aangifte op basis van uw kas- en bankadministratie.

Btw berekenen

Als u het kasstelsel toepast, berekent u de btw op basis van uw kas- en bankadministratie. U berekent de btw over de inkomsten die in het tijdvak waarover u aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op uw bankrekening of ontvangen zijn in uw kas.

Let op!

In sommige situaties kunt u, zonder dat u een vergoeding ontvangt, toch btw verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld bij het priv├ęgebruik van goederen en diensten die tot uw bedrijf behoren. In dat geval neemt u de btw daarvoor op in de laatste aangifte van het kalenderjaar.

Verschillende btw-tarieven

Als uw omzet belast is met verschillende btw-tarieven, moet u deze per btw-tarief administreren. Als uw leveringen en diensten belast zijn met verschillende tarieven en u gebruikt het kasstelsel, dan kan de berekening van de btw problemen opleveren.

Levert u goederen die belast zijn met verschillende tarieven?

En past u het kasstelsel toe? Voor die situaties zijn er 3 verschillende (forfaitaire) berekenmethoden. De 3 verschillende methoden worden hieronder in het kort beschreven. U kunt er ook meer over lezen in paragraaf 4 van het besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.

3 Forfaitaire berekeningsmethoden

  • Methode 1: De ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. Dit gebeurt op basis van de tot winkelwaarde herleide inkopen van de aan die tarieven onderworpen goederen. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook voor de verhouding van goederen belast met 9% en 21% btw. Deze verhouding wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de btw.
  • Methode 2: voor groepen van goederen die aan hetzelfde tarief zijn onderworpen, worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van die goederen. Het overblijvende deel van de ontvangsten wordt toegerekend aan de tot de andere tariefgroep behorende goederen.
  • Methode 3: voor alle goederen worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van de goederen, gesplitst naar de van toepassing zijnde tarieven.

U mag een forfaitaire berekeningsmethode pas toepassen met ingang van het (boek)jaar volgend op dat jaar waarin u van uw voornemen schriftelijk melding hebt gedaan bij uw belastingkantoor. De gekozen methode moet worden toegepast tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar van schriftelijke opzegging.

Lees meer in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Voor wie geldt het kasstelsel?

Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten aan particulieren leveren. Voor welke ondernemers het kasstelsel geldt, leest u bij Voor wie geldt het kasstelsel?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.