Factuurstelsel: btw berekenen op basis van facturen die u verstuurt

Levert u goederen en diensten aan ondernemers, of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals het geval kan zijn bij verenigingen of stichtingen? Dan bent u verplicht een factuur te versturen. U past het factuurstelsel toe bij het berekenen van de btw die u ons moet betalen.

Btw berekenen

U berekent de btw op basis van de facturen die u hebt verstuurd in het tijdvak waarover u aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak u de btw moet aangeven. Stuur uw factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Als u een factuur later hebt verstuurd, moet u de btw aangeven in het tijdvak waarin u de factuur uiterlijk had moeten versturen.

In een aantal gevallen bent u de btw verschuldigd op een ánder tijdstip. Het gaat om de volgende meest voorkomende gevallen:

  • Als u niet verplicht bent om een factuur uit te reiken.
    Als u goederen of diensten verkoopt aan particulieren bent u meestal niet verplicht om een factuur uit te reiken. Dan bent u de btw verschuldigd op het moment dat u de prestatie verricht. Lees meer bij Wie zijn verplicht te factureren?
  • Als u een vrijwillige vooruitbetaling ontvangt.
    Hebt u een vrijwillige vooruitbetaling ontvangen? Dan bent u de btw verschuldigd zodra u de vooruitbetaling ontvangt. Hebt u afspraken gemaakt over een vooruitbetaling? Dan reikt u hiervoor een factuur uit. De btw geeft u aan in het aangiftetijdvak waarin de datum van de factuur valt. Lees meer bij Facturen maken voor uw btw-administratie: wat moet u daarover weten?
  • Als u btw verschuldigd bent voor het privégebruik goederen of diensten die tot uw bedrijf behoren. U neemt de btw voor het privégebruik op in de laatste aangifte van het kalenderjaar. Meer leest u bij Btw-aftrek bij privégebruik goederen en diensten van uw bedrijf.
  • Als u doorlopende prestaties verricht. Hiervan is sprake bij herhalende leveringen of diensten die u verricht op basis van een doorlopende overeenkomst. Bij doorlopende prestaties vermeldt u op de factuur de periode waarin de prestaties zijn verricht. Meer leest u in het Besluit Omzetbelasting administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.
  • Als u het kasstelsel toepast. Bij het kasstelsel bent u de btw verschuldigd op het moment dat u de vergoeding voor uw prestatie ontvangt.

Btw aftrekken

De btw die u aftrekt als voorbelasting, berekent u op basis van de facturen die u hebt ontvangen in het tijdvak waarover u aangifte doet. De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak u de btw aangeeft. U kunt de btw pas aftrekken als u de factuur hebt ontvangen, ook als de leverancier u de factuur te laat stuurt.

Gegevens die u nodig hebt

De gegevens die u nodig hebt om de btw te berekenen, kunt u ontlenen aan uw in- en verkoopadministratie.

Verschillende btw-tarieven

Als uw omzet belast is met verschillende btw-tarieven, moet u deze per btw-tarief administreren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.