Factuurstelsel: btw berekenen op basis van facturen die u verstuurt

Levert u goederen en diensten aan ondernemers, of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals het geval kan zijn bij verenigingen of stichtingen? Dan bent u verplicht een factuur te versturen. U past het factuurstelsel toe bij het berekenen van de btw die u ons moet betalen.

Btw berekenen

U berekent de btw op basis van de facturen die u hebt verstuurd in het tijdvak waarover u aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak u de btw moet aangeven. Stuur uw factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Als u een factuur later hebt verstuurd, moet u de btw aangeven in het tijdvak waarin u de factuur uiterlijk had moeten versturen.

Btw aftrekken

De btw die u aftrekt als voorbelasting, berekent u op basis van de facturen die u hebt ontvangen in het tijdvak waarover u aangifte doet. De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak u de btw aangeeft. U kunt de btw pas aftrekken als u de factuur hebt ontvangen, ook als de leverancier u de factuur te laat stuurt.

Gegevens die u nodig hebt

De gegevens die u nodig hebt om de btw te berekenen, kunt u ontlenen aan uw in- en verkoopadministratie.

Verschillende btw-tarieven

Als uw omzet belast is met verschillende btw-tarieven, moet u deze per btw-tarief administreren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.