Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl de ondernemer die btw wel in rekening brengt.

Als ondernemer kunt u, zowel bij uw leveranciers als bij uw kopers, zonder dat u dat wilt betrokken raken bij btw-carrouselfraude. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Zo kan de aftrek van de voorbelasting worden geweigerd of het toepassen van het 0%-tarief niet worden toegestaan.

Ondernemers behouden hun recht op aftrek van voorbelasting of op het toepassen van het 0%-tarief als zij niet wisten of niet hadden kunnen weten (te goeder trouw waren) dat zij deelnamen aan een btw-carrouselfraude en zij er alles aan hebben gedaan om hierbij niet betrokken te raken. Zelfs als later mocht blijken dat hun transacties hebben plaatsgevonden in een keten waarin btw-fraude is gepleegd.

Fraude melden

Vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-carrouselfraude? Meld ons dat dan via de BelastingTelefoon.

Hier vindt u meer informatie over:

Carrouselfraude

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.