Gevolgen van btw-carrouselfraude voor een ondernemer

U kunt als ondernemer ongemerkt en ongewild bij btw-carrouselfraude betrokken raken en daarvan financiële schade ondervinden.

Weigering btw-aftrek

Als u goederen of diensten afneemt met btw, dan kunt u volgens de normale belastingregels de door u betaalde btw aftrekken als voorbelasting. Dit recht op btw-aftrek kan door ons worden geweigerd als u wist of had moeten weten dat u door uw aankoop deelnam aan btw-carrouselfraude.

Voor een aantal btw-carrouselfraudegevoelige artikelen geldt een verhoogde aansprakelijkheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.