Aansprakelijkheid voor btw-schulden

Als er een btw-schuld ontstaat, bepaalt de rechtsvorm van de onderneming wie daarvoor aansprakelijk is.

Ondernemer zelf aansprakelijk

Bij de volgende rechtsvormen zijn de ondernemers zelf aansprakelijk voor btw-schulden:

 • eenmanszaak
 • maatschap
 • vennootschap onder firma (vof)
 • man-vrouwfirma
 • commanditaire vennootschap (cv)
 • vereniging (niet bij notariële akte opgericht)

Bij een cv zijn alleen de beherende vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor btw-schulden. Stille vennoten zijn niet aansprakelijk.

Rechtspersoon aansprakelijk

Als de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, is de rechtspersoon aansprakelijk voor btw-schulden. De rechtspersoon wordt namelijk gezien als eigenaar van de onderneming. De volgende rechtsvormen zijn rechtspersoon:

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vereniging of stichting (de statuten zijn dan opgenomen in een notariële akte)
 • coöperatie

Hierbij geldt ook:

 • Als bij deze rechtsvormen sprake is van wanbeheer, kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.
 • Als uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid, kan elk onderdeel van die eenheid aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schulden van de andere onderdelen. De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt op te bestaan op het tijdstip waarop de melding van beëindiging van de fiscale eenheid de Belastingdienst bereikt. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op een tijdvak dat ligt vóór de datum van melding.
 • Als u fiscaal vertegenwoordiger bent van een buitenlandse ondernemer, bent u tot het bedrag van de zekerheid medeverantwoordelijk voor de btw die de buitenlandse ondernemer aan ons moet betalen. U bent dan ook aansprakelijk voor die btw-schulden.

Zie ook

Tips om schulden te voorkomen en informatie over hulp bij schulden op ondernemersplein.nl.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.