Voorwaarden algemene vergunning

Om een algemene vergunning te krijgen (en te behouden) moet u:

 • in Nederland wonen of zijn gevestigd
  Een vaste inrichting in Nederland van een buitenlandse ondernemer krijgt geen vergunning.
 • in de afgelopen 5 jaar niet zijn veroordeeld voor fiscale wetsovertredingen
 • uw prestaties voor de buitenlandse ondernemer afzonderlijk administreren
  Uit de registratie moeten de handelingen van de buitenlandse ondernemer in Nederland op een eenvoudige manier te controleren zijn. Daarnaast moet de verschuldigde belasting eenvoudig zijn vast te stellen.
 • vooraf zekerheid hebben gesteld tot het bedrag dat wij hebben vastgesteld en in een vorm die voor ons aanvaardbaar is, zoals een bankgarantie of een contante storting
 • op ons verzoek informatie geven voor de beoordeling of de zekerheid aangepast moet worden
 • namens de buitenlandse ondernemer optreden voor alle leveringen en diensten waarvoor btw verschuldigd is, voor intracommunautaire verwervingen en voor invoer van goederen uit niet-EU-landen, met uitzondering voor die situaties waarvoor de buitenlandse ondernemer een fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning heeft aangesteld
 • er rekening mee houden dat u mede aansprakelijk bent voor de btw en de belastingrente, invorderingsrente en administratieve boetes
  De aansprakelijkheid is per kalenderjaar nooit hoger dan het bedrag van de gestelde zekerheid.
 • voldoen aan eventuele andere voorwaarden die in uw vergunning staan

Let op!

 • Betaalt u de btw van facturen van uw klant? Zorgt u er dan voor dat uw klant op de factuur ook uw btw-identificatienummer vermeldt, en het btw-identificatienummer dat u voor deze klant hebt ontvangen. En uw naam en adres.
 • Uw klant blijft voor ons een buitenlandse ondernemer, ook als u als fiscaal vertegenwoordiger bent aangesteld. Als uw klant bijvoorbeeld in Nederland levert aan een in Nederland gevestigde ondernemer wordt de btw verlegd naar de Nederlandse ondernemer. De buitenlandse ondernemer brengt dan geen Nederlandse btw in rekening aan degene die de goederen afneemt.

Vergunning intrekken of wijzigen

Uw vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken in de volgende gevallen:

 • U vraagt hierom en uw klant geeft toestemming.
 • Uw klant vraagt hierom.
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de vergunning.

Wij informeren de buitenlandse ondernemer als, en waarom de vergunning wordt ingetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.