Btw en zakelijk gebruik van de privéauto

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. U kunt de btw alleen aftrekken over het gedeelte dat voor belaste omzet wordt gebruikt. Over het gedeelte dat voor privédoeleinden kunt u geen btw aftrekken. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Let op!

Dit geldt niet als uw onderneming een rechtspersoon is, zoals een bv. Dan bent u als directeur-grootaandeelhouder namelijk geen ondernemer voor de btw, want dat is de bv. Voor het bepalen van de btw-aftrek bij het gebruik van een privéauto, beschouwt u zichzelf als werknemer.

Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Bijhouden van privégebruik in uw administratie

Houdt u een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Hoe u met die gegevens de aftrekbare btw berekent en aangeeft, leest u in voorbeeld 1 op deze pagina.

U kunt de btw-aftrek en correctie voor privégebruik berekenen met het hulpmiddel 'Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen'.

Hebt u geen sluitende kilometeradministratie bijgehouden? Dan kunt u de verhouding tussen zakelijk gebruik en privégebruik ook op een andere manier aantonen. Bijvoorbeeld met gegevens in uw administratie over:

  • de aard van uw onderneming
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt
  • de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer

U kunt ook statistische gegevens gebruiken om de omvang van het privégebruik aan te tonen. U moet deze statistische gegevens dan wel combineren met andere gegevens uit uw administratie.

Wilt u weten of de verhouding die u hebt berekend klopt? Dan kunt u dit laten beoordelen via een vooroverleg.

Voorbeeld 1

U hebt een accountants- en advieskantoor. U hebt uw auto gerekend tot uw privévermogen, maar gebruikt deze ook zakelijk. De kosten van het gebruik en onderhoud in een jaar zijn:

Soort kosten

Bedrag (€)

verzekeringspremie

400

motorrijtuigenbelasting

350

brandstof

4.000 (btw = 840)

onderhoud

500 (btw = 105)

U houdt een administratie bij waaruit het privégebruik van de auto blijkt. Uit deze administratie blijkt dat u in het jaar 60.000 kilometer rijdt, waarvan 45.000 kilometer zakelijk.

In dat jaar kunt u aan btw aftrekken: € 709 (€ 945 x 45.000/60.000).

Vul dat bedrag in bij rubriek 5b (voorbelasting) van uw btw-aangifte.

Gebruik auto voor belaste en vrijgestelde omzet

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan moet u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het aftrekbare bedrag 50% van € 709 = € 355 (afgerond).


Geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt

Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw. Vul dit bedrag in bij de rechterkolom van rubriek 1d 'Privégebruik' van uw btw-aangifte. In de linkerkolom van deze rubriek vult u dan '0' in.

Ook voor deze situatie kunt u uitrekenen hoeveel btw u moet betalen voor privégebruik met het hulpmiddel 'Btw of btw-aftrek over uw auto berekenen'.

Voorbeeld 2

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = € 225.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60% van € 675 verschuldigd, dus € 405. U hebt in dit geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor 60% afgetrokken.

Let op!

Is uw boekjaar langer dan 1 kalenderjaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.

Zakelijk gebruik privéauto van de werknemer

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met:

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.