Zakelijk gebruik van de privéauto

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. 

Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Bijhouden van privégebruik in uw administratie

Houdt u een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Hoe u met die gegevens de aftrekbare btw berekent, leest u bij Voorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie.

Met de Rekenhulp btw en de auto kunt u de btw-aftrek en correctie voor privégebruik berekenen.

U kunt het privégebruik ook op een andere manier bijhouden in uw administratie. U moet de omvang van privégebruik aannemelijk kunnen maken. Ook als u het privégebruik (mede) op basis van statistische gegevens vaststelt. We letten daarbij bijvoorbeeld op de aard van uw onderneming en waarvoor u de auto gebruikt, of kunt gebruiken. En naar de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto.

Houdt u geen (kilometer)administratie bij? Lees dan hieronder hoe u de aftrekbare btw op het onderhoud en gebruik uitrekent.

Hebt u geen (kilometer)administratie waaruit het privégebruik blijkt? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = € 225.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet, dan bent u maar 60 % van € 675 verschuldigd, dus € 405. U hebt in dit geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor 60 % afgetrokken.

Let op!

Is uw boekjaar langer dan 1 jaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.

Zakelijk gebruik privéauto van de werknemer

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met:

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.