Toegestane btw-aftrek bij personeelsvoorzieningen

Voor een aantal personeelsvoorzieningen kunt u wel btw aftrekken als voorbelasting. Deze uitzonderingen gelden voor uitgaven voor outplacement, verhuizing en een fiets. Bij deze uitzonderingen geldt dat de uitgaven op rekening van uw onderneming moeten zijn gedaan. Als u uw werknemers geld geeft om deze uitgaven te betalen, kunt u de btw niet aftrekken.

Outplacementkosten

Helpt u werknemers bij het vinden van een andere baan? Dan kunt u de btw over deze kosten aftrekken als voorbelasting.

Verhuiskosten

Betaalt u verhuiskosten voor uw werknemers? En bent u door bijzondere omstandigheden gedwongen deze kosten te maken, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verhuist en uw werknemers mee moeten verhuizen? Dan kunt u hierover alleen de btw aftrekken wanneer de noodzaak van die verhuizing wordt veroorzaakt door de bijzondere behoefte van uw bedrijf en er voor uw werknemers geen ruimte meer is voor keuze over de plaats van het werk. In andere gevallen volgt u de regels die gelden voor personeelsvoorzieningen.

Fiets

Geeft u een fiets of stelt u een (lease)fiets ter beschikking aan een werknemer voor woon-werkverkeer? Dan mag u onder de volgende voorwaarden de btw over de aanschaf of de leasekosten van de fiets (gedeeltelijk) aftrekken tot een bedrag van € 130 (21/121 van € 749):

  • U hebt in het lopende kalenderjaar en de 2 jaren daarvoor geen fiets gekocht of geleaset voor deze werknemer.
  • Zorgt u naast de fiets voor nog een andere vergoeding of voorziening voor het woon-werkverkeer van de werknemer? U mag dat doen voor maximaal 50% van de reisdagen. Deze voorwaarde gaat in op het moment dat de werknemer de fiets krijgt, en geldt tot het einde van het kalenderjaar en de 2 jaren daarna.
  • Uw werknemers mogen de fiets ook privé gebruiken.

Eigen bijdrage fiets

  • Betaalt uw werknemer geen eigen bijdrage voor de (lease)fiets? Dan mag u maximaal € 130 btw aftrekken. Dat betekent dat u bij een (lease)fiets van € 749 (inclusief btw) of minder de volledige btw mag aftrekken.
  • Ontvangt u van uw werknemer wel een eigen bijdrage? Dan trekt u die van de aankoopprijs of de totale leaseprijs af. Kost de (lease)fiets u na aftrek van de eigen bijdrage meer dan € 749? Dan mag u de btw van het bedrag boven € 749 niet aftrekken. Kost de (lease)fiets u na aftrek van de eigen bijdrage € 749 of minder? Dan mag u het volledige btw-bedrag van de aanschaf- of de leaseprijs aftrekken. Over de eigen bijdrage moet u btw betalen.

Voorbeeld 1

U koopt voor uw werknemer een fiets van € 2.000, inclusief de btw van € 348. U vraagt uw werknemer om een eigen bijdrage van € 1.300. De fiets kost u minder dan € 749 en u kunt het gehele btw-bedrag van de aankoopprijs (€ 348) als voorbelasting aftrekken. Wel moet u over de eigen bijdrage een btw-bedrag betalen van € 225 (21/121 x € 1.300).

Voorbeeld 2

U koopt voor uw werknemer een fiets van € 2.000, inclusief de btw van € 348. U vraagt uw werknemer om een eigen bijdrage van € 1.100. De fiets kost u € 900 en u kunt van de aankoop-btw (€ 348) € 26 niet aftrekken (21/121 x (€ 900 -/- € 749)). Over de eigen bijdrage moet u € 190 aan btw betalen (21/121 x € 1.100).

Voorbeeld 3

U leaset voor uw werknemer een fiets met een leasewaarde van € 1.500, inclusief de btw van € 260. Bij de gefactureerde leasetermijnen kunt u tot maximaal € 130 btw aftrekken. De overige btw van de leasetermijnen kunt u niet aftrekken. Als u een eigen bijdrage vraagt aan de werknemer moet u daarover btw betalen.

Voorbeeld 4

U leaset voor uw werknemer een fiets met een leasewaarde van € 699, inclusief de btw van € 121. U kunt van de gefactureerde leasetermijnen de btw van € 121 volledig aftrekken.

Let op!

Als u een fiets leaset, dan geldt het maximaal aftrekbare bedrag van € 130 voor de gehele looptijd van de leaseovereenkomst en niet per jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.