Toegestane aftrek personeelsvoorzieningen

Voor een aantal personeelsvoorzieningen kunt u wel btw aftrekken als voorbelasting. Deze uitzonderingen gelden voor uitgaven voor outplacement, verhuizing en een fiets. Bij deze uitzonderingen geldt dat de uitgaven op rekening van uw onderneming moeten zijn gedaan. Als u uw werknemers geld geeft om deze uitgaven te betalen, kunt u de btw niet aftrekken.

Outplacementkosten

Helpt u werknemers bij het vinden van een andere baan? Dan kunt u de btw over deze kosten aftrekken als voorbelasting.

Verhuiskosten

Betaalt u verhuiskosten voor uw werknemers? En bent u gedwongen deze kosten te maken? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verhuist en uw werknemers mee moeten verhuizen? Dan kunt u hierover btw aftrekken. In andere gevallen volgt u de regels die gelden voor personeelsvoorzieningen.

Fiets

Geeft u een fiets of stelt u een fiets ter beschikking aan een werknemer voor woon-werkverkeer? Dan mag u onder de volgende voorwaarden de btw over de aanschaf van de fiets (gedeeltelijk) aftrekken:

  • U hebt in het lopende kalenderjaar en de 2 jaren daarvoor geen fiets gekocht voor deze werknemer.
  • Zorgt u naast de fiets voor nog een andere vergoeding of voorziening voor het woon-werkverkeer van de werknemer? U mag dat doen voor maximaal 50% van de reisdagen. Deze voorwaarde gaat in op het moment dat de werknemer de fiets krijgt, en geldt tot het einde van het kalenderjaar en de 2 jaren daarna.
  • Uw werknemers mogen de fiets ook privé gebruiken.

Eigen bijdrage fiets

  • Betaalt uw werknemer geen eigen bijdrage voor de fiets? Dan mag u maximaal € 130 btw aftrekken. Dat betekent dat u bij een fiets ter waarde van € 749 of minder de volledige btw mag aftrekken.
  • Ontvangt u van uw werknemer wel een eigen bijdrage? Dan trekt u die van de aankoopprijs af. Kost de fiets u na aftrek van de eigen bijdrage meer dan € 749? Dan mag u de btw van het bedrag boven € 749 niet aftrekken. Kost de fiets u na aftrek van de eigen bijdrage € 749 of minder? Dan mag u het volledige btw-bedrag van de aanschafprijs aftrekken. Over de eigen bijdrage moet u btw betalen.

Voorbeeld 1

U koopt voor uw werknemer een fiets van € 2.000, inclusief de btw van € 348. U vraagt uw werknemer om een eigen bijdrage van € 1.300. De fiets kost u minder dan € 749 en u kunt het gehele btw-bedrag van de aankoopprijs (€ 348) als voorbelasting aftrekken. Wel moet u over de eigen bijdrage een btw-bedrag betalen van € 225 (21/121 x € 1.300).

Voorbeeld 2
U koopt voor uw werknemer een fiets van € 2.000, inclusief de btw van € 348. U vraagt uw werknemer om een eigen bijdrage van € 1.100. De fiets kost u € 900 en u kunt van de aankoop-btw (€ 348) € 26 niet aftrekken (21/121 x (€ 900 -/- € 749)). Over de eigen bijdrage moet u € 190 aan btw betalen (21/121 x € 1.100).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.