Btw aftrekken bij giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt, niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het 'Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting' (BUA).

Personeelsvoorzieningen

Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hier dus onder.

Privévervoer

Hieronder valt onder andere het verstrekken van vervoersbewijzen voor openbaar vervoer en het vervoeren van personeel met uw vervoermiddelen.

Let op!

Het BUA is niet van toepassing op het privégebruik van de auto van de zaak door uw personeel. Kijk voor meer informatie bij 'Btw en de auto'.

Giften en relatiegeschenken

Geeft u goederen of diensten cadeau, of tegen een symbolisch bedrag? Bijvoorbeeld een gift aan een stichting of een relatiegeschenk? U kunt dan de btw niet aftrekken als:

  • de ontvangers van uw geschenk, als zij het zelf zouden kopen, minder dan 30% btw kunnen aftrekken, én
  • u over het drempelbedrag heengaat.

Doneert u als btw-plichtige ondernemer voedingsmiddelen die niet langer verkoopbaar zijn aan bijvoorbeeld een voedselbank? Dan hoeft u de btw die u af hebt getrokken over deze voedingsmiddelen niet terug te betalen. Dit geldt ook wanneer de voedingsmiddelen worden vernietigd. De voedingsmiddelen zijn ook onverkoopbaar als het bedrijf van overheidswege wordt gesloten en vraag en aanbod dus komen te vervallen.

Hebben de voedingsmiddelen nog wel waarde en zijn ze verkoopbaar? Dan is het BUA van toepassing. Dan moet de (inkoop)btw die eerder is afgetrokken gecorrigeerd worden als de donatie meer bedraagt dan € 227 (exclusief btw) per jaar, per voedselbank of andere begunstigde.

Drempelbedrag

De btw op uitgaven voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken is niet altijd aftrekbaar als voorbelasting. U kunt de btw over deze uitgaven alleen aftrekken als de uitgaven per begunstigde per jaar niet meer dan € 227 (exclusief btw) zijn. Hoe u dit bedrag bepaalt, leest u bij 'Drempelbedrag personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken'.

Uitzonderingen

Voor sommige personeelsvoorzieningen geldt geen beperking van de aftrek van voorbelasting. Voor de aftrek van btw over eten en drinken voor uw personeel geldt een eigen regeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.