Roerende investeringsgoederen

Maakt u privé gebruik van roerende investeringsgoederen? Bijvoorbeeld een computer die u ook privé gebruikt? En hebt u die goederen geheel of gedeeltelijk tot uw bedrijfsvermogen gerekend? Dan moet u voor het privégebruik btw betalen. Daarbij is van belang dat het gebruik van investeringsgoederen voor een bepaalde periode door ons wordt gevolgd. Dit wordt de herzieningsperiode genoemd.

Herzieningsperiode: aanschafkosten

De aanschafkosten van roerende investeringsgoederen volgt u 5 boekjaren. Dit is de herzieningsperiode. In deze 5 jaar tellen de aanschafkosten (excl. btw) mee voor de berekening van de kosten van het privégebruik.

De aanschafkosten neemt u elk jaar voor 1/5 deel mee. Neemt u de computer in de loop van het jaar in gebruik? Dan corrigeert u het 1/5 deel van de aanschafkosten tijdsevenredig. Als u de computer binnen de herzieningsperiode van 5 jaar verkoopt of inruilt, corrigeert u het 1/5 deel van het jaar van verkoop, evenredig met de periode dat de computer nog van u was.

Gebruik, onderhoud en reparaties

Over alle andere kosten dan de aanschafkosten moet u ook btw betalen, voor zover die kosten te maken hebben met het privégebruik. Dat geldt niet alleen voor de herzieningsperiode van 5 jaar, maar ook voor de jaren daarna.

U hebt de goederen geheel tot uw bedrijfsvermogen gerekend

Voor het gebruik voor belaste omzet, hebt u de btw bij aanschaf en op de kosten van onderhoud, reparatie en dergelijke volledig afgetrokken. Hebt u ook vrijgestelde omzet? Dan mag u de btw die daarop betrekking heeft niet aftrekken.

Zie het 'Voorbeeld computer geheel bedrijfsvermogen'.

U hebt de goederen gedeeltelijk tot uw bedrijfsvermogen gerekend

Hebt u geen vrijgestelde omzet? Dan hebt u de btw over de aanschaf op het zakelijk te gebruiken deel van het investeringsgoed en de btw over de kosten van gebruik, onderhoud en reparaties volledig afgetrokken. Omdat u de btw over de aanschaf op het privé te gebruiken deel niet hebt afgetrokken, betaalt u hierover geen btw. U moet wel btw betalen over het deel van de kosten van gebruik, onderhoud en reparaties dat betrekking heeft op het privégebruik.

Zie het 'Voorbeeld computer gedeeltelijk bedrijfsvermogen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.