Btw aftrekken bij roerende investeringsgoederen: voorbeeld computer geheel bedrijfsvermogen

U schaft een computer aan en schat in dat u deze voor 80% zakelijk en 20% privé gaat gebruiken. U gebruikt de computer niet voor vrijgestelde omzet. U rekent de computer volledig tot uw bedrijfsvermogen. De btw bij aanschaf trekt u dan volledig af. Dat doet u ook met de btw op de kosten voor het gebruik van de computer (elektriciteit, papier, toner en dergelijke). Over het privégebruik betaalt u btw.

Uw uitgaven zijn:

 • aanschaf: de computer kost € 7.000, exclusief € 1.470 btw
  Deze € 1.470 trekt u af als voorbelasting, omdat u de computer tot uw bedrijfsvermogen rekent.
 • gebruik en onderhoud: voor gebruik en onderhoud geeft u jaarlijks € 1.100 uit, exclusief € 231 btw
  Deze € 231 trekt u af als voorbelasting.

Berekening btw over het privégebruik

Hieronder ziet u hoe u het privégebruik berekent als u de computer voor 20% privé gebruikt.

 • De aanschafkosten van de computer, exclusief btw, verdeelt u in 5 gelijke delen: 1 deel voor het boekjaar waarin u de computer in gebruik hebt genomen en 4 delen voor de daarop volgende jaren. De berekening is dan: € 7.000 : 5 = € 1.400 per jaar.
 • Bij deze € 1.400 telt u de kosten van gebruik en onderhoud op: € 1.400 + € 1.100 = € 2.500.
 • U gebruikt de computer 20% privé, dus: € 2.500 x 20% = € 500.
 • Over dit bedrag moet u vervolgens € 105 (21% x € 500) btw betalen
 • Voor het privégebruik van de computer vult u in rubriek 1d (privégebruik) van uw btw-aangifte € 105 in.

Let op!

Het percentage privégebruik kan jaarlijks verschillen. Bepaal daarom ieder jaar wat het percentage is en gebruik dit percentage in de berekening.

Btw over privégebruik vanaf het 6e jaar

Vanaf het 6e jaar neemt u de aanschafkosten niet meer mee in uw berekening voor het privégebruik. U betaalt alleen nog btw over het deel van de kosten voor gebruik en onderhoud dat u privé gebruikt.

Financial lease of huurkoop

Zijn de aanschaf- of productiekosten van goederen lager dan het bedrag waarover u bij aanschaf of vervaardiging btw moet betalen? Bijvoorbeeld bij financial lease of huurkoop? Dan moet u bij het bepalen van de uitgaven uitgaan van het bedrag waarover u btw moet betalen.

Let op!

Bij de kosten voor gebruik en onderhoud houdt u alleen rekening met de kosten waarvoor u de btw (gedeeltelijk) hebt afgetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.