Btw aftrekken bij roerende investeringsgoederen: voorbeeld computer gedeeltelijk bedrijfsvermogen

U schaft een computer aan en schat in dat u deze voor 80% voor belaste zakelijke activiteiten en voor 20% voor privé zult gebruiken. U rekent de computer voor 80% tot uw bedrijfsvermogen. De btw bij aanschaf hebt u voor 80% afgetrokken. De btw op de kosten voor gebruik van de computer (papier, toner en dergelijke) hebt u volledig afgetrokken. In het jaar nadat u de computer bent gaan gebruiken, is het privégebruik 30%.

Uw uitgaven

Aanschaf:
De computer kost € 7.000, exclusief € 1.470 btw. Van deze btw hebt u € 1.176 (80% x € 1.470) afgetrokken.

Gebruik en onderhoud:
Voor gebruik en onderhoud geeft u jaarlijks € 1.100 uit, exclusief € 231 btw. Deze € 231 hebt u volledig afgetrokken.

Btw berekenen over het privégebruik

In het 2e jaar gebruikt u de computer niet meer voor 20%, maar voor 30% privé. U moet over het toegenomen privégebruik btw betalen.

De btw over de aanschafkosten van de computer verdeelt u in 5 gelijke delen. Een deel voor het boekjaar waarin u de computer in gebruik hebt genomen en de 4 andere delen voor de daarop volgende boekjaren. In het voorbeeld komt dat neer op € 294 (€ 1.470 : 5). Van deze btw hebt u in werkelijkheid in het jaar van aanschaf € 1.176 afgetrokken (80% van € 1.470). 1/5 deel hiervan is € 235.

In het 2e jaar hebt u door wijziging van het privégebruik recht op een aftrek van € 206 (70% x € 294). Het verschil € 29 (€ 235 -/- € 206) moet u betalen.

Ook moet u aan het einde van elk jaar de afgetrokken btw over de kosten van gebruik en onderhoud herzien. In dit voorbeeld betekent dit dat u in het 1e jaar € 46 moet betalen (€ 1.100 x 20% = € 220 x 21%) en in het 2e jaar € 69 (€ 1.100 x 30% = € 330 x 21%).

U vult de bedragen in uw btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar in bij rubriek 1d 'Privégebruik'.

Gewijzigd privégebruik

U hebt de goederen gedeeltelijk tot uw bedrijfsvermogen gerekend. Neemt het privégebruik binnen de herzieningsperiode van 5 boekjaren toe? Dan heeft dit tot gevolg dat u meer btw moet betalen. Neemt het privégebruik af? Dan mag u niet alsnog een hoger btw-bedrag over de aanschaf aftrekken. Door de goederen gedeeltelijk tot uw privévermogen te rekenen, zijn de btw-regels op dat deel niet meer van toepassing.

Financial lease of huurkoop

Zijn de aanschaf- of productiekosten van goederen lager dan het bedrag waarover u bij aanschaf of vervaardiging btw moet betalen? Bijvoorbeeld bij financial lease of huurkoop? Dan moet u bij het bepalen van de uitgaven uitgaan van het bedrag waarover u btw moet betalen.

Let op!

Bij de kosten voor gebruik en onderhoud houdt u alleen rekening met de kosten waarover u de btw (gedeeltelijk) hebt afgetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.