Bemiddeling bij overeenkomsten

Bemiddeling kan voor de btw zowel een levering van goederen zijn, als een dienst. Dit hangt ervan af of de kopende en de verkopende partijen waartussen u bemiddelt, met elkaar in contact komen. Dit heeft dan gevolgen voor het bedrag waarover u btw berekent. En als u zakendoet met het buitenland, bepaalt de levering of de dienst in welk land u btw moet betalen.

Bemiddeling waarbij u een overeenkomst op eigen naam sluit

Als u de overeenkomst op eigen naam sluit, werkt u als commissionair. Uw werkzaamheden gelden dan als levering of dienst. U werkt wel in opdracht, maar u brengt de kopende en de verkopende partij niet met elkaar in contact. U handelt dan alsof de goederen of diensten aan u geleverd worden.

De leverancier stuurt u een factuur voor de goederen of diensten. Vervolgens stuurt u een factuur aan uw opdrachtgever, de koper. Naast de prijs voor goederen of diensten, berekent u daarbij uw provisie. U berekent dan btw over het totale bedrag.

Bemiddeling waarbij andere partijen de overeenkomst sluiten

Bemiddelt u tussen 2 partijen die uiteindelijk met elkaar de overeenkomst sluiten? Bijvoorbeeld als makelaar? Dan gelden uw werkzaamheden als dienst. Voor deze dienst brengt u een vergoeding in rekening aan uw opdrachtgever. U berekent dan btw over deze vergoeding.

Buitenland

Bemiddelt u, al dan niet op eigen naam, voor transacties waarbij een buitenlandse ondernemer is betrokken? Dan gelden andere regels voor het berekenen van btw. Kijk hiervoor bij Goederen en diensten naar andere EU-landen en Btw berekenen als u zakendoet buiten de EU.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.