Goederen en diensten naar andere EU-landen

U levert goederen of diensten aan klanten in een ander EU-land. Moet u btw in rekening brengen aan uw klant of niet? En waar doet u aangifte? Dat hangt ervan af of u goederen of diensten levert. En of uw klanten btw-aangifte doen. Wat u moet doen, leest u hier.

Gaat het om goederen voor klanten die geen btw-aangifte doen? Kijk dan bij Ik lever goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen.

Gaat het om diensten voor particulieren? Kijk dan bij Ik lever diensten aan particulieren in de EU.

Btw berekenen

Levert u goederen aan ondernemers in andere EU-landen? Dan past u meestal het 0%-tarief toe. Levert u diensten aan ondernemers? Dan verlegt u de btw vaak naar uw klant. Levert u goederen aan klanten die geen btw-aangifte doen of diensten aan particulieren? Dan moet u die btw meestal aangeven in het EU-land waar u levert.

Administratie bijhouden

Zakendoen met het buitenland brengt een aantal extra administratieve verplichtingen met zich mee. Soms moet u zelfs aangifte doen in andere EU-landen.

Factureren

Als u zakendoet met andere EU-landen gelden aanvullende eisen waaraan uw factuur moet voldoen. U leest hierover meer bij Factureren als u zakendoet met andere EU-landen.

Aangifte doen

Ook als u het 0%-tarief toepast of de btw naar uw klant is verlegd, moet u aangifte doen. Daarnaast doet u periodiek een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Voor leveringen aan klanten die geen aangifte doen, kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gebruiken.

E-commerce en diensten

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in andere EU-landen aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert aan een particulier die belast zijn in een ander EU-land.

Specifieke leveringen

Bij de levering van specifieke goederen en in bijzondere situaties gelden andere regels.

EU-landen en -gebieden

U vindt de landen en gebieden die tot de EU behoren in een tabel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.