Administratie bijhouden van goederen en diensten naar andere EU-landen

Als u goederen of diensten levert naar een ander EU-land moet u dezelfde gegevens bijhouden als bij uw binnenlandse verkopen, zie Uitgaande facturen administreren. Wilt u het 0%-tarief toepassen? Dan moet u kunnen aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen in een ander EU-land en dat deze goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Leg daarom de btw-identificatienummers van uw afnemers vast in uw administratie. Bewaar ook de documenten en bescheiden waaruit het vervoer naar een ander EU-land blijkt.

Andere regels bij uitzonderingen

Houd er rekening mee dat er voor specifieke goederen en in bijzondere situaties andere regels gelden. Dat betekent dat u soms iets anders moet doen in uw administratie.

Statistiekopgaaf aan CBS

Levert u intracommunautair per jaar voor meer dan € 1.200.000 naar andere EU-landen? Dan bent u verplicht om hierover gegevens op te geven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Houd de EU en niet-EU gescheiden

Doet u zaken binnen en buiten de EU? Maak dan in uw administratie onderscheid hierin.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.