Aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen

Voor u is het belangrijk om te weten of uw klant als ondernemer in een ander EU-land bekend is. Brengt u 0% btw in rekening en blijkt bij controle van uw administratie dat uw klant geen btw-aangifte hoeft te doen? Dan krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen die u zonder btw hebt geleverd. U moet ook kunnen aantonen dat de goederen Nederland hebben verlaten en zijn vervoerd naar een ander EU-land.

Is uw klant ondernemer?

U moet kunnen aantonen dat u de goederen hebt verkocht aan een klant die btw-aangifte doet. Dat doet u bijvoorbeeld met:

  • de factuur
  • het betalingsbewijs
  • het btw-identificatienummer van de klant
    Vraag uw klant om zijn btw-identificatienummer. U kunt het nummer controleren om er zeker van te zijn dat uw klant als ondernemer bekend is.

Let op!

Met 'ondernemer' bedoelen wij hier ook klanten die geen ondernemer zijn, maar wel een btw-identificatienummer hebben.

Zijn de goederen naar een ander EU-land vervoerd?

U toont aan dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd met bijvoorbeeld de volgende documenten:

  • de polis van een vervoersverzekering
  • een kopie van de vrachtbrief
  • een vervoersverklaring
    Als de klant de goederen zelf afhaalt, vraag hem dan om een vervoersverklaring.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.