Vervoersverklaring bij afhaaltransacties

Levert u goederen aan een buitenlandse klant? En worden deze goederen persoonlijk bij u afgehaald? Dan moet u kunnen aantonen dat die goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Dat kan bijvoorbeeld met het CMR-document (de vrachtbrief) of met de vervoersadministratie van uw klant. Vraag uw klant daarom altijd om een vervoersverklaring wanneer uw klant zelf de goederen afhaalt.
U kunt een vervoersverklaring alleen gebruiken om het vervoer naar een ander EU-land aan te tonen als:

  • u met uw administratie de commerciĆ«le documenten en bescheiden van de levering kunt laten zien, en
  • uw klant een vaste afnemer is.

U moet ook kunnen aantonen dat u de goederen aan iemand hebt verkocht, die in een ander EU-land btw-aangifte moet doen. U mag de goederen dan leveren met 0% btw. We noemen dit een intracommunautaire levering.

Inhoud vervoersverklaring

In een vervoersverklaring moet onder andere staan:

  • de naam van de klant. Als de klant niet zelf de goederen in ontvangst neemt, de naam van degene die dat namens de klant doet
  • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd
  • uw factuurnummer
  • de plaats van bestemming
  • de toezegging van de klant dat die bereid is ons nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen

Is de klant betrouwbaar?

Als u bij controle niet kunt aantonen dat uw goederen Nederland hebben verlaten, moet u alsnog btw betalen. Zorg er daarom voor dat u kunt aantonen dat u te goeder trouw hebt gehandeld. Lever bijvoorbeeld alleen met 0% aan vaste klanten die al vaker zonder problemen bij u hebben gekocht. In andere gevallen kunt u de klant beter Nederlandse btw in rekening brengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.