Vervoersverklaring bij afhaaltransacties

Ook als u goederen levert aan een buitenlandse klant en deze goederen persoonlijk bij u worden afgehaald, moet u kunnen aantonen dat die goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Vraag uw klant daarom altijd om een vervoersverklaring. In combinatie met uw overige administratie over de betreffende leveringen, maakt u zo aannemelijk dat de goederen geleverd zijn.

U moet ook kunnen aantonen dat u de goederen aan iemand hebt verkocht, die in een ander EU-land btw-aangifte moet doen. U mag de goederen dan leveren met 0% btw. We noemen dit een intracommunautaire levering.

Inhoud vervoersverklaring

In een vervoersverklaring moeten staan:

  • de naam van de klant
  • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd
  • uw factuurnummer
  • de plaats van bestemming
  • de toezegging van de klant dat die bereid is ons nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen

Is de klant betrouwbaar?

Als u bij controle niet kunt aantonen dat uw goederen Nederland hebben verlaten, moet u alsnog btw betalen. Zorg er daarom voor dat u kunt aantonen dat u te goeder trouw hebt gehandeld. Lever bijvoorbeeld alleen met 0% aan vaste klanten die al vaker zonder problemen bij u hebben gekocht. In andere gevallen kunt u de klant beter Nederlandse btw in rekening brengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.