Opgaaf ICP over leveren of overbrengen goederen en diensten binnen EU

Naast de btw-aangifte doet u ook de opgaaf intracommunautaire prestaties. Hierin vult u alle intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in, die u hebt geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook moet u de waarde van eigen goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht, op de opgaaf ICP vermelden. Dit noemen wij fictieve intracommunautaire leveringen.

Waar vindt u de opgaaf ICP?

De opgaaf ICP vindt u op het beveiligde gedeelte van onze internetsite, onder 'Overige formulieren'. U kunt ook aangifte- of administratiesoftware gebruiken.

Waarover doet u opgaaf ICP?

U bent verplicht opgaaf ICP te doen over uw:


Intracommunautaire leveringen geeft u aan in het tijdvak van de factuurdatum. Intracommunautaire diensten geeft u aan in het tijdvak waarin u de dienst hebt geleverd. U hoeft geen opgaaf ICP te doen als u in een tijdvak niets hebt geleverd.

Let op!

Zijn de diensten in het land van uw afnemer belast met 0% btw of vrijgesteld? Dan moet u ze niet vermelden in deze opgaaf.

Vergelijk de opgaaf ICP met uw btw-aangifte

De leveringen en diensten die u op de opgaaf ICP vermeldt, zijn een specificatie van het bedrag dat u invult in rubriek 3b van uw btw-aangifte. Het totaal van de Opgaaf ICP moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat u over dezelfde periode invult in uw btw-aangifte bij Rubriek 3b 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU'.

Wanneer moet u de opgaaf ICP doen?

Levert u goederen? Afhankelijk van uw situatie moet u over 1 van deze tijdvakken opgaaf ICP doen. Bent u dienstverlener? Dan mag u zelf kiezen over welk tijdvak u opgaaf ICP doet.

Eerdere opgaaf corrigeren

Hebt u een fout gemaakt? U corrigeert die door in de volgende opgaaf ICP de juiste gegevens op te geven. Accepteert uw klant de goederen niet en stuurt hij deze terug? Hoe u dan uw opgaaf corrigeert, leest u bij Uw klant accepteert de goederen niet.

Fiscale eenheden

Wie doet de opgaaf ICP bij een fiscale eenheid? Lees meer hierover bij Opgaaf ICP door fiscale eenheden.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.