Opgaaf ICP bij zakendoen met andere EU-landen

Naast de btw-aangifte doet u ook de opgaaf intracommunautaire prestaties. Hier vult u alle intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in voor klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook moet u de waarde van eigen goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht vermelden op de opgaaf ICP. Dit noemen wij 'fictieve intracommunautaire leveringen'.

Vervoert u goederen naar een ander EU-land én levert u deze goederen pas later aan een al bekende afnemer? Dan hoeft u zich vanaf 1 januari 2020 niet langer te registreren in het EU-land van aankomst. Via de nieuwe regeling 'Overbrengen van voorraad op afroep' kunt u deze overbrenging melden in de opgaaf ICP.

Waar vindt u de opgaaf ICP?

U vindt het formulier 'Opgaaf ICP' als u ingelogd bent via 'Inloggen voor ondernemers'. U kunt voor uw opgaaf ICP ook administratiesoftware gebruiken.

In het formulier opgaaf ICP kunt u per rubriek maximaal 100 regels invullen. Als u meer invulregels nodig hebt, moet u opgaaf doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. De meeste administratiesoftwarepakketten kennen geen maximum aantal invulregels. Informeer hiernaar bij uw softwareleverancier.

Waarover doet u opgaaf ICP?

U bent verplicht opgaaf ICP te doen over uw:

Intracommunautaire leveringen geeft u aan in het tijdvak van de factuurdatum. Intracommunautaire diensten geeft u aan in het tijdvak waarin u de dienst hebt geleverd. U hoeft geen opgaaf ICP te doen als u in een tijdvak niets hebt geleverd. Het overbrengen van voorraad op afroep doet u in het tijdvak waarin het vervoer van de goederen is begonnen.

Let op!

Zijn de diensten in het land van uw afnemer belast met 0% btw of vrijgesteld? Dan moet u ze niet vermelden in deze opgaaf.

Vergelijk de opgaaf ICP met uw btw-aangifte

De leveringen en diensten die u op de opgaaf ICP vermeldt, zijn een specificatie van het bedrag dat u invult in rubriek 3b van uw btw-aangifte. Het totaal van de opgaaf ICP moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat u over dezelfde periode invult in uw btw-aangifte bij Rubriek 3b 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU'.

Wanneer moet u de opgaaf ICP doen?

Levert u goederen? Afhankelijk van uw situatie moet u over 1 van deze tijdvakken opgaaf ICP doen. Verricht u diensten? Dan mag u zelf kiezen over welk tijdvak u opgaaf ICP doet.

Eerdere opgaaf corrigeren

Hebt u een fout gemaakt? U corrigeert die door in de volgende opgaaf ICP de juiste gegevens in te vullen. Als uw klant de goederen niet accepteert en terugstuurt, moet u uw opgaaf corrigeren. Hoe u dat doet, leest u bij 'Uw klant accepteert de goederen niet'.

Fiscale eenheden

Wie doet de opgaaf ICP bij een fiscale eenheid? Lees meer hierover bij 'Opgaaf ICP door fiscale eenheden'.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.