Opgaaf ICP door fiscale eenheden

De manier waarop een fiscale eenheid opgaaf ICP doet, hang af van hoe zij btw-aangifte doet. Bij btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer bij fiscale eenheden leest u meer over die btw-aangifte.

Kijk hieronder bij uw situatie hoe u opgaaf ICP doet.

De fiscale eenheid doet btw-aangifte

  • Vul in de btw-aangifte het totaal in van de intracommunautaire leveringen en diensten.
  • De opgaaf ICP dient u in onder het btw-identificatienummer van de FE. Bij rubriek 1 van de opgaaf vult u het btw-id van de werkmaatschappij in.

    De onderneming die binnen de fiscale eenheid goederen of diensten levert, handelt onder eigen naam en btw-identificatienummer.

Onderneming in fiscale eenheid doet aangifte

  • Vul in de btw-aangifte het omzetbelastingnummer in van de fiscale eenheid. U gebruikt dan wel een andere toevoeging, bijvoorbeeld 'B02' in plaats van 'B01'.
     
    Dit geldt ook voor de ICP-opgaaf. Vermeld op de ICP-opgaaf ook uw eigen btw-identificatienummer. Dat is het nummer dat begint met 'NL'. 

Verwervingen en afgenomen intracommunautaire diensten

Een onderneming van een fiscale eenheid neemt onder eigen naam en btw-identificatienummer goederen en diensten af van ondernemers uit andere EU-landen die btw-aangifte doen. De fiscale eenheid moet dan het totaalbedrag van de verwervingen per onderneming specificeren. Gebruik hiervoor de Opgaaf Omzetbelasting verwervingen en afgenomen intracommunautaire diensten door fiscale eenheden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.