Opgaaf ICP door fiscale eenheden

Bij een fiscale eenheid wordt de opgaaf ICP gedaan door de fiscale eenheid of apart door de verschillende ondernemingen van de fiscale eenheid. Hoe de fiscale eenheid de opgaaf ICP invult, hangt af van hoe ze de btw-aangifte doet.

1 btw-aangifte voor de fiscale eenheid

Doet de fiscale eenheid 1 btw-aangifte voor alle ondernemingen? Dan geldt voor de opgaaf ICP het volgende:

  • U vult voor de fiscale eenheid in de btw-aangifte het totaal in van de intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten.
  • De onderneming binnen de fiscale eenheid die de goederen of diensten heeft geleverd, handelt onder eigen btw-identificatienummer en naam. Dit nummer is gelijk aan het oorspronkelijke btw-identificatienummer dat al vóór opname in de fiscale eenheid aan de onderneming is toegekend.
  • Voor elke onderneming die intracommunautair handelt wordt een afzonderlijke opgaaf ICP ingediend, waarop naast het btw-nummer van de fiscale eenheid ook het eigen btw-identificatienummer wordt vermeld.

Ondernemingen doen zelf btw-aangifte

Kiest een onderneming binnen de fiscale eenheid ervoor zelf btw-aangifte te doen? Dan wordt hiervoor een afzonderlijk btw-nummer afgegeven. Dit btw-nummer is afgeleid van het btw-nummer dat is verstrekt aan de fiscale eenheid.

Het verschil zit in de toevoeging. Het btw-nummer van de fiscale eenheid eindigt op B01. Die van een onderneming in een fiscale eenheid eindigt bijvoorbeeld op B02.

  • De onderneming doet btw-aangifte en opgaaf ICP met het btw-nummer dat is afgeleid van het btw-nummer van de fiscale eenheid.
  • De onderneming vermeldt op de opgaaf ICP ook het eigen btw-identificatienummer. Dit nummer is gelijk aan het oorspronkelijke btw-identificatienummer die al vóór opname in de fiscale eenheid aan de onderneming is toegekend.

Verwervingen en afgenomen intracommunautaire diensten

Een onderneming van een fiscale eenheid neemt onder eigen naam en btw-identificatienummer goederen en diensten af van ondernemers uit andere EU-landen die btw-aangifte doen. De fiscale eenheid moet dan het totaalbedrag van de verwervingen per onderneming specificeren. Gebruik hiervoor de Opgaaf Omzetbelasting verwervingen en afgenomen intracommunautaire diensten door fiscale eenheden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.