Overbrengen van voorraad op afroep

Vervoert u als leverancier goederen naar een ander EU-land? En levert u deze goederen op een later tijdstip aan een al bekende afnemer? Dan heet dat 'overbrengen van voorraad op afroep'. U hoeft zich in dat geval niet te registreren in het EU-land van uw afnemer. Bent u afnemer van goederen? Dan heeft deze situatie ook gevolgen voor u.

Bent u leverancier?

Als leverancier van voorraad op afroep moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een overeenkomst gesloten met uw afnemer.
 • De afnemer is al bekend op het tijdstip waarop het vervoer begint.
 • U hebt het juiste btw-identificatienummer (btw-id) van deze afnemer.
 • U vervoert de goederen zelf naar het andere EU-land of laat dit doen voor uw rekening.
 • U bent niet gevestigd of hebt geen vaste inrichting in het EU-land waarnaar de goederen worden vervoerd.
 • U levert de goederen aan uw afnemer binnen 12 maanden na de datum van aankomst in het andere EU-land.
 • U houdt een register bij van deze goederen. Wat u hierin moet opnemen, leest u bij 'Register bijhouden'.
 • U geeft het overbrengen van deze goederen per afnemer op in uw opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP). Dit doet u in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep', in het tijdvak waarin het vervoer van de goederen is begonnen. Het formulier 'Opgaaf ICP' vindt als u ingelogd bent via 'Inloggen voor ondernemers'. U kunt ook aangifte- of administratiesoftware gebruiken.
 • U kunt in deze rubriek maximaal 100 regels invullen. Als u meer invulregels nodig hebt, moet u opgaaf doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener. De meeste administratiesoftwarepakketten kennen geen maximumaantal listregels. Informeer hiernaar bij uw softwareleverancier.

Levert u binnen 12 maanden de goederen aan uw afnemer? Dan verricht u een intracommunautaire levering. U vermeldt deze levering:

 • in uw btw-aangifte bij 'Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU'
 • in de opgaaf ICP bij 'Gegevens intracommunautaire prestaties' in het tijdvak waarin de goederen worden geleverd

Bent u afnemer?

Als afnemer van voorraad op afroep moet u een register bijhouden. Wat u hierin moet opnemen, leest u bij 'Register bijhouden'. Op de datum van levering verricht u een intracommunautaire verwerving. Deze geeft u aan in uw btw-aangifte bij 'Leveringen/diensten uit landen binnen de EU'.

Wat als de afnemer wijzigt?

Levert u als leverancier binnen 12 maanden de goederen aan een andere afnemer, in plaats van aan de aanvankelijke afnemer? Dan wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld met de vervangende afnemer. Deze overeenkomst gaat in op of vóór het moment dat de overeenkomst met de vorige afnemer vervalt. De vervangende afnemer moet uiterlijk op het moment van de vervanging geïdentificeerd zijn in de lidstaat van bestemming, maar hoeft niet bekend te zijn op het moment dat het vervoer begint. Alle andere voorwaarden om gebruik te mogen blijven maken van de regeling blijven hetzelfde. Meld de wijziging in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep' in uw opgaaf ICP.

Wat als de goederen worden gestolen, verloren gaan of worden vernietigd?

Hiermee vervalt de regeling voor deze goederen. Er is dan sprake van een fictieve intracommunautaire levering - met de verplichtingen die daarbij horen. Als leverancier doet u deze fictieve levering op de datum van diefstal, verlies of vernietiging van de goederen. Is de datum niet te achterhalen, dan geldt de datum waarop u de diefstal, vermissing of vernietiging vaststelt. Zowel de leverancier als de afnemer moet zijn register aanvullen. Daarnaast meldt u de diefstal, vermissing of vernietiging in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep' in uw opgaaf ICP.

Wat als de goederen toch eigendom blijven van de leverancier?

Levert u de goederen op een later tijdstip toch niet aan uw afnemer, maar stuurt u ze binnen 12 maanden terug naar het EU-land waar ze vandaan komen? Dan moet u deze retourzending opnemen in uw register. Daarnaast mag u de retourzending in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep' in uw opgaaf ICP vermelden.

Komen de goederen niet binnen 12 maanden retour, dan vervalt de regeling voor overbrengen van voorraad op afroep. U doet dan een fictieve intracommunautaire levering en krijgt in dat geval te maken met de verplichtingen die daarbij horen. Meld de wijziging wel in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep' in uw opgaaf ICP.

Wat als de goederen door de leverancier worden vervoerd naar een ander EU-land?

Vervoert u of laat u deze goederen vervoeren naar een ander EU-land dan het oorspronkelijke EU-land? Dan is geen sprake meer van overbrengen van voorraad op afroep. U doet dan in het EU-land van vertrek een fictieve intracommunautaire levering – met alle verplichtingen die daarbij horen. Werk het register bij en meld de wijziging in de rubriek 'Overbrengen van voorraad op afroep' in uw opgaaf ICP.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.