Register bijhouden

Vervoert u als leverancier goederen naar een ander EU-land en levert u deze goederen op een later tijdstip aan een al bekende afnemer? Dan moeten u én de afnemer hiervan een register bijhouden.

 Wat neemt u als leverancier op in het register?

 In uw register neemt u ten minste de volgende gegevens op:

 • het EU-land waaruit de goederen zijn vervoerd
 • de verzenddatum van de goederen
 • het btw-id van de afnemer
 • het EU-land waarnaar de goederen zijn vervoerd
 • het btw-id van de houder van de opslag
 • het adres waar de goederen bij aankomst worden opgeslagen
 • de datum van aankomst van de goederen in de opslag
 • de waarde van de goederen
 • een beschrijving van de goederen
 • het aantal goederen

 Als de goederen aan de afnemer zijn geleverd, vult u uw register aan met:

 • de datum van levering
 • een beschrijving van de geleverde goederen
 • het aantal goederen
 • de vergoeding
 • het btw-id van de afnemer 

Als de afnemer wijzigt, vult u uw register aan met:

 • het btw-id van de nieuwe afnemer 

 Bij diefstal, verlies, vernietiging, retourzending of vervoer naar een ander EU-land vult u uw register aan met:

 • de datum waarop deze gebeurtenis plaatsvindt of is vastgesteld
 • een beschrijving van de goederen
 • het aantal goederen
 • de vergoeding

Wat neemt u als afnemer op in het register?

Bent u afnemer en is het vervoer en de beoogde levering van de goederen bij u bekend? Dan neemt u in uw register de volgende gegevens op:

 • het btw-id van uw leverancier
 • een beschrijving van de goederen
 • het aantal goederen

Bent u zowel de afnemer als de houder van de opslag? Dan vermeldt u ook:

 • de aankomstdatum van de goederen
 • de datum waarop de goederen in opdracht van de leverancier uit de opslag zijn verwijderd
 • een beschrijving van de verwijderde goederen
 • het aantal verwijderde goederen

 Bij de daadwerkelijke levering vult u uw register aan met:

 • de datum van levering
 • een beschrijving van de geleverde goederen
 • het aantal goederen
 • de vergoeding

Bij diefstal, verlies of vernietiging van goederen in het andere EU-land vervalt de regeling voor deze goederen. Als afnemer vermeldt u dan in uw register:

 • de datum van diefstal, verlies of vernietiging
 • een beschrijving van de goederen
 • het aantal goederen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.