Btw-tarief bevoorrading van schepen en vliegtuigen

De levering van bevoorrading van schepen en vliegtuigen valt onder het 0%-tarief als die schepen of vliegtuigen zelf onder het 0%-tarief vallen. Welke schepen en vliegtuigen onder het 0%-tarief vallen, leest u bij Levering van schepen en vliegtuigen.

De bevoorradingsgoederen moet u leveren aan de exploitant van het uitgaande schip of vliegtuig. Levert u niet direct aan de exploitant, maar bijvoorbeeld aan een magazijn, dan moet u weten voor welk uitgaand schip of vliegtuig de goederen zullen worden gebruikt.

Voorbeelden van goederen voor bevoorrading zijn:

 • dieselolie, kerosine en andere brandstof
 • levensmiddelen, drank en tabaksartikelen (voor gebruik en verkoop aan bemanning en passagiers)
 • boordbenodigdheden
 • goederen die de exploitant van het schip of vliegtuig wil verkopen aan passagiers

De levering van scheepsproviand voor schepen voor de kustvisserij valt niet onder het 0%-tarief.

Gebruik voor vaart op volle zee aantonen

Op de factuur vermeldt u het IMO-nummer van het schip. Hiermee toont u aan dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Als het schip geen IMO-nummer heeft, moet u op een andere manier aantonen dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee, bijvoorbeeld met een verklaring van de exploitant.

Verklaring gebruik van het schip

Om het 0%-tarief te gebruiken, moet u een verklaring van (of namens) de exploitant van het schip hebben. Uit deze verklaring moet blijken dat het schip:

 • voor minimaal 70% vaart op volle zee
 • volledig commercieel wordt gebruikt

De verklaring is vormvrij. Uit de verklaring moet verder blijken:

 • wie de exploitant is van het schip is
 • om welk schip het gaat
 • of het gaat om een schip met of zonder (bekend) exploitatieverleden
 • voor welk jaar de verklaring geldt;
 • welke berekeningsmethode de exploitant gebruikt om te berekenen of het schip voor minimaal 70% vaart op volle zee

De exploitant moet u elk jaar deze verklaring overhandigen. Als in de tussentijd het gebruik van het schip verandert, moet u een nieuwe verklaring krijgen. Meer informatie over de bevoorrading van schepen en vliegtuigen vindt u in het besluit in de Staatscourant.

Let op!

Sinds 1 januari 2023 geldt het 0%-tarief niet meer voor de leveringen en diensten van en aan vaartuigen en installaties die overwegend in stilstaande positie worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om opvijzelbare offshoreboorplatformen. Ook de bevoorrading, reparatie en onderhoud van deze vaartuigen en installaties zijn sinds deze datum belast met btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.