Btw-tarief bevoorrading van schepen en vliegtuigen

De levering van bevoorrading van schepen en vliegtuigen valt onder het 0%-tarief als die schepen of vliegtuigen zelf onder het 0%-tarief vallen. Welke schepen en vliegtuigen onder het 0%-tarief vallen, leest u bij Levering van schepen en vliegtuigen.

De bevoorradingsgoederen moet u leveren aan de exploitant van het uitgaande schip of vliegtuig. Levert u niet direct aan de exploitant, maar bijvoorbeeld aan een magazijn? Dan moet u weten voor welk uitgaand schip of vliegtuig de goederen worden gebruikt.

Voorbeelden van goederen voor bevoorrading zijn:

 • dieselolie, kerosine en andere brandstof
 • levensmiddelen, drank en tabaksartikelen die worden aangeschaft om te verstrekken aan bemanning en passagiers voor consumptie ter plekke aan boord van het schip of vliegtuig
 • boordbenodigdheden
 • goederen die de exploitant wil verkopen aan passagiers

De levering van scheepsproviand voor schepen voor de kustvisserij valt niet onder het 0%-tarief. Ook de verkoop van spijzen en dranken aan passagiers in winkels aan boord is geen bevoorrading.

Gebruik voor vaart op volle zee aantonen

Op de factuur vermeldt u het IMO-nummer van het schip. Hiermee toont u aan dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Als het schip geen IMO-nummer heeft, moet u op een andere manier aantonen dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Dat doet u bijvoorbeeld met een verklaring van de exploitant.

Verklaring gebruik van het schip

Om het 0%-tarief te gebruiken, moet u een verklaring hebben van of namens de exploitant van het schip. De verklaring is vormvrij. Uit deze verklaring moet blijken:

 • dat het schip voor minimaal 70% vaart op volle zee
 • dat het schip volledig commercieel wordt gebruikt
 • wie de exploitant is van het schip
 • om welk schip het gaat
 • of het gaat om een schip met of zonder (bekend) exploitatieverleden
 • voor welk jaar de verklaring geldt
 • welke berekeningsmethode de exploitant gebruikt om te berekenen of het schip voor minimaal 70% vaart op volle zee

De exploitant moet u elk jaar deze verklaring overhandigen. Als in de tussentijd het gebruik van het schip verandert, moet u een nieuwe verklaring krijgen. Meer informatie over de bevoorrading van schepen en vliegtuigen vindt u in tabel II die hoort bij het voorschrift van de Wet op de omzetbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.