Goederen met 0% btw

U hanteert het 0%-tarief als u bijvoorbeeld goederen levert aan het buitenland of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur noteert u 0% btw.

Goederen waarvoor het 0%-tarief geldt

U mag het 0%-tarief toepassen bij de volgende leveringen:

Bij een groot aantal van deze goederenleveringen vallen ook de diensten die daarbij horen onder het 0%-tarief. Lees meer bij Diensten met 0% btw.

Let op!
U moet met uw administratie kunnen aantonen dat u terecht het 0%-tarief hebt toegepast. Hoe u dat doet, leest u bij Aantonen van terechte toepassing 0%-tarief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.