Levering van schepen en vliegtuigen

De levering van schepen en vliegtuigen kan belast zijn met 0% btw.

Schepen

Het 0%-tarief geldt alleen voor schepen die voor 70% of meer worden gebruikt voor het varen op volle zee. Ook voor de levering van voorwerpen die vast zitten aan het schip en voor voorwerpen die nodig zijn voor exploitatie van het schip geldt het 0%-tarief.

Voorbeelden van schepen die onder het 0% tarief vallen zijn:

  • schepen waarmee passagiers tegen betaling worden vervoerd, zoals passagiersschepen en veerboten 
  • schepen die worden gebruikt voor industriële, handels- of visserijactiviteiten
  • reddingsboten en schepen voor de hulpverlening zoals bergingsschepen, sleepboten, loodsboten, schepen van de kustwacht, blusschepen en politieschepen
  • vissersschepen voor de kustvisserij 
  • oorlogsschepen die Nederland verlaten met als bestemming een haven of ankerplaats buiten Nederland

Passagiersschepen, industriële schepen en handelsschepen moeten volledig (100%) commercieel worden gebruikt. Als dat niet het geval is, dan is de levering van het schip belast met 21% btw.

Minimaal 70% varen op volle zee

U kunt berekenen of het schip 70% of meer gebruikt wordt voor de vaart op volle zee met 1 van de volgende gegevens:

  • de gevaren afstand
  • de hoeveelheid trajecten
  • de vaartijd
  • de operationele tijd

Als het schip volgens 1 van deze gegevens minimaal 70% op volle zee heeft gevaren, kunt u het 0%-tarief gebruiken.

U kunt dit berekenen over het afgelopen jaar voordat u het 0%-tarief gebruikt, maar ook over de afgelopen 5 jaren voordat u het 0%-tarief gebruikt. Als er geen gegevens van het voorgaande jaar bekend zijn, moet de exploitant in een verklaring zetten dat het schip voor minstens 70% gebruikt gaat worden voor de vaart op volle zee.

Binnenvaartschepen en plezierjachten

De levering van binnenvaartschepen, pleziervaartuigen, plezierjachten en dergelijke is belast met 9% of 21% btw.

Vliegtuigen

De levering van vliegtuigen (waaronder ook helikopters) is belast met 0% btw. Voorwaarde hierbij is dat deze vervoermiddelen worden gebruikt door een luchtvaartmaatschappij die zich hoofdzakelijk bezighoudt met betaald internationaal vervoer. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van uw afnemer.

Meer informatie over de levering van schepen en vliegtuigen vindt u in het besluit in de Staatscourant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.