Btw-tarief levering van schepen en vliegtuigen

De levering van schepen en vliegtuigen valt onder het 0%-tarief. Geldt het 0%-tarief voor een schip of vliegtuig? Dan geldt het 0%-tarief ook voor de levering van voorwerpen die hieraan vastzitten en voor voorwerpen die nodig zijn voor exploitatie.

Schepen

Het 0%-tarief geldt voor de volgende schepen:

 • Schepen die voor 70% of meer worden gebruikt voor de vaart op volle zee, én waarmee passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt, of die worden gebruikt voor de uitoefening van activiteiten in de industrie, handel of visserij.
  Deze schepen worden volledig (100%) commercieel gebruikt voor deze activiteiten. Als dat niet het geval is, valt de levering van het schip onder het 21%-tarief.
 • Reddingsboten en schepen voor hulpverlening op zee.
  Dit zijn bijvoorbeeld bergingsschepen, sleepboten, loodsboten, schepen van de kustwacht, blusschepen en politieschepen. Voor deze boten en schepen geldt niet de eis van gebruik op volle zee. Voldoende is dat het gebruik van deze vaartuigen voor ten minste 90% op zee plaatsvindt.
 • Schepen voor de kustvisserij, met uitzondering van scheepsproviand.
  Dit zijn schepen die op grond van hun bouw en inrichting geschikt zijn voor beroepsvisserij en ook voor ten minste 90% voor beroepsvisserij worden gebruikt.
 • Oorlogsschepen die Nederland verlaten met als bestemming een haven of ankerplaats buiten Nederland.

Minimaal 70% varen op volle zee

U kunt berekenen of het schip voor 70% of meer gebruikt wordt voor de vaart op volle zee met 1 van de volgende gegevens:

 • de gevaren afstand
 • de hoeveelheid trajecten
 • de vaartijd
 • de operationele tijd

Als het schip volgens 1 van deze gegevens minimaal 70% op volle zee heeft gevaren, kunt u het 0%-tarief gebruiken.

U kunt dit berekenen over het afgelopen jaar voordat u het 0%-tarief gebruikt, maar ook over de afgelopen 5 jaren voordat u het 0%-tarief gebruikt. Als er geen gegevens van het voorgaande jaar bekend zijn, moet de exploitant in een verklaring zetten dat het schip voor minstens 70% gebruikt gaat worden voor de vaart op volle zee.

Let op!

Sinds 1 januari 2023 geldt het 0%-tarief niet meer voor de leveringen en diensten van en aan vaartuigen en installaties die overwegend in stilstaande positie worden gebruikt. Bijvoorbeeld opvijzelbare offshoreboorplatformen. Ook de bevoorrading, reparatie en onderhoud van deze vaartuigen en installaties zijn sinds deze datum belast met btw.

Binnenvaartschepen en plezierjachten

De levering van bijvoorbeeld binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en plezierjachten valt onder het 21%-tarief.

Vliegtuigen

De levering van vliegtuigen (waaronder ook helikopters) valt onder het 0%-tarief. Voorwaarde is dat deze vervoermiddelen worden gebruikt door een luchtvaartmaatschappij die zich hoofdzakelijk bezighoudt met betaald internationaal vervoer. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een schriftelijke verklaring van uw afnemer.

Meer informatie over de levering van schepen en vliegtuigen vindt u in tabel II die hoort bij het voorschrift van de Wet op de omzetbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.