Aantonen van terechte toepassing 0%-tarief

U moet kunnen aantonen dat u het 0%-tarief mag gebruiken. Dat doet u met uw administratie en documenten en papieren die betrekking hebben op de betreffende leveringen en diensten. In een aantal situaties zijn er bijzondere eisen.

Goederen uitvoeren buiten de EU

Als u goederen uitvoert naar niet-EU-landen, moet u kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. De administratieve verplichtingen die voor u gelden, vindt u bij Administratie bijhouden als u zakendoet buiten de EU.

Goederen leveren naar landen binnen de EU

Levert u goederen naar EU-landen? U moet dan kunnen aantonen dat u de goederen aan een ondernemer hebt verkocht. En dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Hoe u dat doet, leest u bij Aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen.

Vervoersdiensten

Vervoert u goederen die de EU zijn binnengekomen of die uit de EU worden uitgevoerd? Dan kunt u het 0%-tarief aantonen als op het vervoersdocument als afzender of geadresseerde staat:

  • een cargadoor
  • een zeerederij
  • een luchtbevrachter
  • een luchtvaartmaatschappij
  • een douane-expediteur
  • een internationale vervoerder

Ook moet uit de inhoud van een douanedocument blijken dat de goederen onmiddellijk voorafgaand aan dat vervoer vanuit het niet-EU-land rechtstreeks of via een ander EU-land onder een douaneregeling binnen Nederland zijn gebracht, of dat zij aansluitend op dat vervoer naar een niet-EU-land zullen worden vervoerd.

U kunt het 0%-tarief ook toepassen als de btw over de invoer uit niet-EU-landen is verlegd naar de afnemer. Het 0%-tarief geldt niet meer nadat de ingevoerde goederen zijn overgeladen.

Het is mogelijk om het recht op het 0%-tarief aan te tonen op andere wijze dan met uw administratie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.