Btw-tarief vervoerskosten invoer van goederen uit landen buiten de EU

Kosten voor het vervoer van ingevoerde goederen tot op de plaats van bestemming vallen onder het 0%-tarief. Deze vervoerskosten tellen we mee bij de douanewaarde. Over deze kosten heffen we pas btw bij de invoer van de goederen.

Plaats van bestemming

De plaats van bestemming is de plaats waar uw opdrachtgever de goederen afgeleverd wil hebben. Deze plaats moet blijken uit gegevens die bekend zijn op het moment van de invoer.

Voorbeeld 1: Nog niet ingevoerde goederen

Een vervoerder vervoert goederen vanuit New York met bestemming Frankfurt. De goederen komen in Rotterdam de EU binnen en worden onder een douaneregeling (als T1-goederen) vervoerd naar Frankfurt, waar de vervoerder deze invoert. De kosten van het vervoer worden opgenomen in de douanewaarde. De vervoerskosten van deze goederen die nog niet zijn ingevoerd en in Nederland vallen onder een douaneregime vallen onder het 0%-tarief.

Voorbeeld 2: Ingevoerde goederen

Een vervoerder vervoert goederen vanuit New York met bestemming Frankfurt. De goederen worden in Rotterdam ingevoerd. In de aangifte ten invoer staat als plaats van bestemming Frankfurt. De kosten van het vervoer naar de plaats van bestemming zijn opgenomen in de douanewaarde. De vervoerskosten van deze ingevoerde goederen tot op de plaats van bestemming vallen onder het 0%-tarief.

Aantonen van terechte toepassing 0%-tarief

Vervoert u goederen die de EU zijn binnengekomen? En zijn de vervoerskosten naar de plaats van bestemming in de douanewaarde betrokken? Dan kunt u het 0%-tarief aantonen als op het vervoersdocument als afzender of geadresseerde staat:

  • een cargadoor
  • een zeerederij
  • een luchtbevrachter
  • een luchtvaartmaatschappij
  • een douane-expediteur
  • een internationale vervoerder

De goederen moeten onmiddellijk voorafgaand aan dat vervoer vanuit het niet-EU-land rechtstreeks of via een ander EU-land onder een douaneregeling binnen Nederland zijn gebracht. Of dat zij aansluitend op dat vervoer naar een niet-EU-land worden vervoerd. Dat moet blijken uit de inhoud van een douanedocument.

U kunt het 0%-tarief ook toepassen als de btw over de invoer uit niet-EU-landen is verlegd naar de afnemer. Het 0%-tarief geldt niet meer als de ingevoerde goederen zijn overgeladen.

Het is mogelijk om de toepassing van het 0%-tarief aan te tonen op andere wijze.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.