Goederen met 0% btw

U hanteert het 0%-tarief als u bijvoorbeeld goederen exporteert of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur noteert u 0% btw. 

Goederen waarvoor het 0%-tarief geldt

U mag het 0%-tarief toepassen bij de volgende leveringen:

Bij een groot aantal van deze goederenleveringen zijn ook de diensten die daarbij horen, belast met 0%. Lees meer hierover bij Diensten met 0% btw.

Let op! 
U moet met uw administratie kunnen aantonen dat u terecht het 0%-tarief hebt toegepast. Hoe u dat doet, leest u bij Aantonen van terechte toepassing 0%-tarief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.