Btw-tarief vee en slachtafval

Onder het 9%-tarief vallen:

 • rundvee, schapen, geiten en varkens
 • andere dieren die bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie of voor de fok van die dieren
  Voorbeelden hiervan, en uitzonderingen hierop zijn: slachtkuikens, legkippen, hazen, fazanten, diverse vissen, garnalen, mosselen en konijnen. Onder het 21%-tarief vallen dieren die niet bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie.
 • Slachtafval van de hierboven genoemde dieren
  Hieronder valt ook slachtafval, in zakjes verpakt of in worstvorm, dat als honden- of kattenvoer in de handel gebracht wordt, mits hier niet meer dan maximaal 4% zetmeel als bindmiddel aan wordt toegevoegd. Na verdere toevoegingen en bewerkingen valt dit voer onder het 21%-tarief. Onder het 21%-tarief vallen ook huiden, horens, haren, beenderen (behalve soepbeenderen) en zwoerd.
 • sperma en embryo’s voor landbouwdieren

Paarden

Het 9%-tarief is alleen van toepassing op de levering van: 

 • slachtpaarden die bestemd zijn voor de productie van levensmiddelen
 • paarden die bestemd zijn voor landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw
 • dekhengsten en fokmerries die bestemd zijn voor de fok

Dekhengsten en fokmerries worden ook wel gebruikt voor de sport of andere recreatieve doeleinden. Voor die gevallen mag voor de toepassing van het btw-tarief de vergoeding volgens een vaste verdeling worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de fokactiviteiten (9% btw) en een deel voor de sportactiviteiten (21% btw). Bij deze verdeling moet een onderscheid worden gemaakt tussen dekhengsten en fokmerries:

 • voor dekhengsten geldt de splitsing: 75% van de vergoeding belast met 9% en de rest belast met 21%
 • voor fokmerries geldt de splitsing: 50% van de vergoeding belast met 9% en de rest belast met 21%

Wilt u een andere verdeling toepassen? Dan moet u dit aannemelijk maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.