Btw-tarief vee en slachtafval

Onder het 9%-tarief vallen:

 • rundvee, schapen, geiten en varkens
 • andere dieren die bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie of voor de fok van die dieren, zoals slachtkuikens, legkippen, hazen, garnalen en mosselen
 • sperma en embryo’s van de hierboven genoemde dieren
 • slachtafval van de hierboven genoemde dieren
  Dit is bijvoorbeeld slachtafval, dat in zakjes verpakt of in worstvorm als hondenvoer of kattenvoer in de handel is. Hieraan mag niet meer dan maximaal 4% zetmeel als bindmiddel zijn toegevoegd. Als aan dit voer andere toevoegingen dan slachtafval en/of bewerkingen (bijvoorbeeld steriliseren) worden gedaan, valt dit voer onder het 21%-tarief.

Onder het 21%-tarief vallen:

 • dieren die niet bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie, zoals huisdieren, zangvogels, aquariumvissen en hommelkolonies voor bestuiving van gewassen
 • het kunstmatig insemineren van embryo's
 • het transplanteren van embryo's
 • ander slachtafval, zoals huiden, horens, haren, beenderen (behalve soepbeenderen) en zwoerd

Paarden

Het 9%-tarief is alleen van toepassing op de levering van:

 • slachtpaarden die bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen
 • paarden die bestemd zijn voor landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw
 • dekhengsten en fokmerries die bestemd zijn voor de fok
 • sperma van dekhengsten, ook als het sperma afkomstig is van een als dekhengst gebruikt sportpaard

Dekhengsten en fokmerries worden ook wel gebruikt voor de sport of andere recreatieve doeleinden. Voor die gevallen mag voor de toepassing van het btw-tarief de vergoeding volgens een vaste verdeling worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de fokactiviteiten (9% btw) en een deel voor de sportactiviteiten (21% btw). Bij deze verdeling moet een onderscheid worden gemaakt tussen dekhengsten en fokmerries:

 • Voor dekhengsten geldt de splitsing: 75% van de vergoeding valt onder het 9%-tarief en de rest valt onder het 21%-tarief.
 • Voor fokmerries geldt de splitsing: 50% van de vergoeding valt onder het 9%-tarief en de rest valt onder het 21%-tarief.

Wilt u een andere verdeling toepassen? Dan moet u dit aannemelijk maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.