Btw-tarief veevoer

Onder het 9%-tarief valt voer en mengvoer bestemd voor vee dat gebruikt wordt als voer voor die dieren. Mengvoer zijn mengsels van voer.

Onder het 9%-tarief vallen bijvoorbeeld:

 • (meng)voer voor (pluim)vee, zoals koeien, paarden, konijnen en pelsdieren
 • maagkiezel, grit en mengsels van beide voor pluimvee en duiven
 • likblokken
 • afvalvis, visafval en op de veiling doorgedraaide vis
 • melasse en vinasse die volgens de verpakking bestemd zijn als veevoer

Onder het 21%-tarief vallen bijvoorbeeld:

 • voer voor gezelschapsdieren
  Gezelschapsdieren zijn dieren die normaal door de mens worden gehouden en gevoederd, maar niet worden gegeten. Het zijn bijvoorbeeld honden, katten, hamsters, cavia’s en muizen.
 • duivensnoepzaad
  Duivensnoepzaad is voer voor duiven dat ongeveer 25% oliehoudend zaad bevat.
 • voer voor vogels in de vrije natuur en voor fazanten die later uitgezet worden in de natuur
 • visvoer
 • kuilvoerbewaarmiddelen en inkuilmiddelen
  Melasse en vinasse zijn als kuilvoerbewaar- en inkuilmiddel (21%-tarief) te gebruiken, maar ook als voedermiddel en mengvoeder voor vee (9%-tarief). De specifieke aanwending van deze producten blijkt uit de presentatie op de verpakking of de vermelding in het begeleidend document.

Toevoegingsmiddelen, voormengsels en vervangende voederproteïnen

Toevoegingsmiddelen, voormengsels en vervangende voederproteïnen voor veevoer vallen onder het 21%-tarief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.