Btw-tarief veevoer

Veevoer dat genoemd staat in de Kaderwet diervoeders (zoals die wet gold tot 1 januari 2013) en voldoet aan de voorwaarden van die wet, valt onder het 9%-tarief.

Toevoegingsmiddelen, voormengsels en vervangende voederproteïnen

Toevoegingsmiddelen, voormengsels en vervangende voederproteïnen die in de Kaderwet diervoeders staan, vallen onder het 21%-tarief, omdat deze producten in de Kaderwet niet als voedermiddel of mengvoeder zijn aangemerkt.

Voorbeelden van veevoer dat onder het 9%-tarief valt, zijn:

 • voedermiddelen en mengvoeders voor vee, zoals koeien, paarden en konijnen, pelsdieren en pluimvee
 • duivenvoer dat is samengesteld uit granen en peulvruchten, waar maximaal 5% oliehoudend zaad aan is toegevoegd
 • voer voor (sier)vogels, zoals parkieten en kanaries, die niet als pluimvee worden gehouden als dit voer voor minimaal 95% uit granen en voor maximaal 5% uit oliehoudende zaden bestaat
  Onder het 21%-tarief valt al het andere vogelvoer.
 • maagkiezel, grit en mengsels van beide voor pluimvee en duiven
 • likblokken
 • afvalvis, visafval en op de veiling doorgedraaide vis
 • melasse en vinasse die volgens de verpakking bestemd zijn als veevoer

Onder het 21%-tarief vallen bijvoorbeeld:

 • toevoegingsmiddelen, voormengsels en vervangende voederproteïnen
 • voedermiddelen en mengvoeders voor gezelschapsdieren, zoals honden, katten, hamsters, cavia’s, parkieten en kanaries
 • voer voor vogels in de vrije natuur en voor fazanten die later uitgezet worden in de natuur
 • visvoer
 • kuilvoerbewaarmiddelen en inkuilmiddelen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.