Btw-tarief geneesmiddelen

Een geneesmiddel valt onder het 9%-tarief als voor het middel een handelsvergunning is afgegeven op basis van de Geneesmiddelenwet. Het 9%-tarief geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is afgegeven.

Het 9%-tarief geldt ook voor bepaalde geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is vereist in de Geneesmiddelenwet. Dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen die door of in opdracht van een apotheker of huisarts in zijn apotheek op kleine schaal zijn bereid en worden geleverd aan patiënten.

Onder het 9%-tarief vallen ook:

  • dialysevloeistoffen
  • nierdialyseconcentraten
  • botgeneratieve producten, zoals een botgeneratiemembraan en ander botvervangend materiaal als daarvoor een handelsvergunning is verleend.
  • radiofarmaceutica

Producten die niet in de eerste plaats als geneesmiddel dienen, vallen onder het 21%-tarief. Bijvoorbeeld:

  • verzorgingsproducten en cosmetica
  • huismiddelen tegen bepaalde kwalen of om de fysieke gesteldheid te verbeteren, bijvoorbeeld Pleegzuster Bloedwijn, Haarlemmerolie, wonderolie, glycerine kamferspiritus en venkelwater
  • handalcohol
  • tandpasta
  • zonnebrandcrème

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.