Btw-tarief kunst, verzamelvoorwerpen en antiek

Onder bepaalde voorwaarden vallen kunst, verzamelvoorwerpen en antiek onder het 9%-tarief.

Kunst

Kunstvoorwerpen vallen alleen onder het 9%-tarief bij:

  • invoer uit een niet-EU-land
  • levering door de kunstenaar die het kunstvoorwerp heeft ontworpen en gemaakt of de levering door zijn erfgenaam
  • levering door een ondernemer die geen wederverkoper is en die de btw op zijn aankoop volledig heeft afgetrokken

Iemand is kunstenaar als hij bijvoorbeeld schilderijen en beeldhouwwerken ontwerpt die naar maatschappelijke opvattingen als kunstvoorwerp worden beschouwd. Als een kunstenaar een kunstwerk verkoopt vanuit een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv), dan valt dit ook onder het 9%-tarief. Het kunstwerk moet dan wel helemaal door de kunstenaar gemaakt zijn en het moet als zodanig herkenbaar zijn.

Onder het 21%-tarief vallen kunstvoorwerpen die derden maken in opdracht van een kunstenaar.

Verzamelvoorwerpen

Voorwerpen voor verzamelingen vallen alleen onder het 9%-tarief bij invoer uit een niet-EU-land.

Antiek

Antiek valt alleen onder het 9%-tarief bij invoer uit een niet-EU-land. Onder antiek wordt verstaan alle voorwerpen die geen kunstvoorwerp of verzamelvoorwerp zijn en die meer dan 100 jaar oud zijn.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.