Aangifte doen: factuurdatum of leverdatum?

In welk tijdvak geeft u goederen en diensten aan? In het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd of in het tijdvak van de factuurdatum?

Bij goederen: factuurdatum

Bij goederen gaat u uit van de factuurdatum, ook als u de factuur ontvangt vóór de levering.

Krijgt u de factuur na de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is geleverd? Dan gaat u uit van die 15e dag. Dit geldt ook voor deelfacturen van een levering.

Bij diensten: leverdatum of factuurdatum

Hebt u een intracommunautaire dienst afgenomen? Deze geeft u aan in het tijdvak waarin de dienst aan u is geleverd. Voor andere diensten gebruikt u de factuurdatum, of de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de dienst is geleverd.

Doorlopende diensten

Neemt u doorlopende diensten af, die langer dan een jaar duren? Bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudscontract? En is de btw over die dienst naar u verlegd? U betaalt de btw dan niet in een keer aan het einde van het contract, maar per jaar, voor het deel van de dienst dat in dat jaar is geleverd. U doet dat in het laatste aangiftetijdvak van het jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.