Verplichte gegevens op uw factuur

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Als u in Nederland goederen of diensten koopt, krijgt u van uw leverancier een factuur. Deze factuur moet aan een aantal eisen voldoen. Op elke factuur die u krijgt moeten de volgende gegevens staan:

 • de naam en het volledige adres van de leverancier
 • het btw-identificatienummer van de leverancier
 • uw naam en uw volledige adres
 • het factuurnummer
 • de factuurdatum
 • datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
 • de hoeveelheid en soort geleverde goederen
 • de aard en het soort geleverde diensten

Voor elk btw-tarief of vrijstelling moet op de factuur vermeld staan:

 • de prijs per stuk of eenheid, exclusief btw
 • eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen
 • het toegepaste btw-tarief
 • de vergoeding (de prijs exclusief btw)
 • bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum
 • het btw-bedrag

In sommige gevallen moet ook uw btw-identificatienummer op de factuur staan. Dat is het geval bij export van goederen naar andere EU-landen en bij bepaalde diensten, die daarmee samenhangen, zoals vervoersdiensten. Ook bij verlegging moet uw btw-identificatienummer op de factuur worden vermeld.

Verder moet uit de factuur blijken of een bijzondere btw-regeling van toepassing is. Meer informatie over deze regelingen vindt u op de internetsite voor binnenlandse ondernemers bij:

In de volgende situaties gelden afwijkende of aanvullende factuureisen.

Benzinebonnen

Hebt u brandstof voor uw voertuig gekocht? Op de benzinebonnen kan uw naam en adres dan achterwege blijven. Voor de btw-aftrek geldt de voorwaarde dat uw naam en adres als klant te achterhalen moeten zijn door de betaalwijze. Dat is het geval als u bijvoorbeeld met een bankpas, creditcard of tankpas betaalt.

Openbaar vervoer en taxi's

Maakt u gebruik van openbaar vervoer of taxi's? Dan hoeft er geen factuur te worden uitgereikt.

Eten en drinken in de horeca

Koopt u eten en drinken in de horeca voor gebruik ter plaatse? De btw hierover is niet aftrekbaar. Er hoeft dus ook geen factuur te worden uitgereikt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.